Lisää artikkeleita

Julkaisut

Oikeudet ja velvolli­suudet työ­suhteessa

Seppo Koskinen, Vesa Ullakonoja, Edita 2016
Teos on opas työsuhteen osapuolilta edellytetyistä pelisäännöistä työsuhteen koko keston aikana. Lue lisää

Onnistu esimiehenä

Pekka Järvinen, Sanoma Pro Oy 2016
12. painos vuonna 2016. Alun perin ilmestynyt vuonna 2001 ja matkan varrella… Lue lisää

Vuorovaikutus johtajan työssä

Pekka Isotalus, Hanna Rajalahti, Talentum 2017
Taitava vuorovaikutus on tehokasta ja tarkoituksenmukaista: se ei vie liikaa aikaa tai… Lue lisää

Moni­muotoisuus, yhden­vertaisuus ja tasa-arvo työ­yhteisössä

Päivi Rauramo (toim.), TTK 2016
Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto,… Lue lisää

Selviydy narsistista – Opas kiusaajasta vapau­tumiseen

Toni Hinkka, Ketterät Kirjat Oy 2016
140 000 suomalaista kokee olevansa kiusaamisen kohteena joka päivä työpaikallaan. Lue lisää

Työmotivaatio: innostusta, laatua ja tuottavuutta

Marjo Sinokki, Tietosanoma 2016
Kirjassa käsitellään työmotivaatioteoriat ja -käytännöt havainnollisesti sekä paneudutaan työmotivaation merkitykseen yksilön, työyhteisön… Lue lisää
Lisää julkaisuja