Lyhyet

22.02.2018

Työelämän joustoista tarvitaan lisää tietoa

Esimiehet eivät saa riittävästi tietoa erilaisista työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen keinoista, työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille tehty kysely osoittaa. Työpaikoilla on käytössään monenlaisia jouston keinoja, kuten liukumia ja työaikapankkeja, mutta esimiehet eivät tunne keinoja riittävän hyvin. Kysely osoittaa, että vain neljäsosalla työpaikoista tiedotus joustomahdollisuuksista on hyvällä tolalla.

Käytössä olevista monista keinoista huolimatta työn ja perheen yhdistämistä haastavat Suomessa etenkin epätasaisesti jakautuvat perhevapaat. Myös iäkkäistä omaisista huolehtiminen on yhä useamman työntekijän arkea, ja tietoa jouston keinoista tarvitaan lisää.

Kun työpaikalla kiinnitetään huomiota työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksiin, parannetaan samalla työntekijöiden jaksamista ja työn tuottavuutta. Kysely osoitti, että pienillä työpaikoilla työntekijöiden tarpeet oli kyselyn mukaan huomioitu paremmin kuin suurilla.

Lue lisää Työterveyslaitoksen verkkosivuilta!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.