Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Olet oman elämäsi toimitusjohtaja

Yleinen

25.02.2016

– Ajatelmia älykkäästä itsensä johtamisesta ja siitä, miten voi pitää hyvää huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Tämän päivän iso haaste meille kaikille on jaksaminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Itsensä johtamisen taito on tullut entistä tärkeämmäksi kaiken kiireen keskellä.

Meistä jokainen on oman ”yrityksensä”, Oy Minä Ab:n, toimitusjohtaja. Tätä kokonaisuutta meidän on syytä osata johtaa hyvin. Yrityksessämme on kehon, mielen, tunteiden, arvojen ja työn osasto. Nämä osastot hoitavat vastaavasti fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, henkisiä ja ammatillisia toimintoja.

Lisäksi meillä on uudistumiseen keskittynyt kehitysosasto. Henkilökohtainen visio ja tavoitteet taas antavat suuntaa elämällemme. Toimitusjohtaja on sisäinen tarkkailija, joka koordinoi toimintoja eri osastoilla ja osastojen välillä ja pitää huolta kokonaisuudesta eli kokonaiskuntoisuudesta.

Omat tavoitteet, visiot ja unelmat muodostavat itsensä johtamisen lähtökohdan. Johtaminen lähtee aina liikkeelle tavoitteista, jotka pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvin. Itsensä johtamisessa oman toiminta-ajatuksen ja elämän vision kirkastaminen on tärkeää. Kun suunta on selvillä, on helpompi päästä perille.

Kehon osasto hoitaa fyysisiä toimintoja. Fyysinen hyvinvointi luo pohjan kaikelle muulle hyvinvoinnille. Kehon merkittävyyttä emme aina tiedosta, kun kaikki toimii hyvin. Mutta kun sairastumme, tilanne on toinen. Keho on mielen temppeli, joka tulee pitää hyvässä kunnossa.

Mielen toimintoja ovat esimerkiksi havaitseminen, ajatteleminen, muistaminen ja oppiminen. Psyykkiset toiminnot edustavat jo hyvin pitkälle kehittyneitä ihmisen ominaisuuksia. Yksilön tietoisuus alkaa syntyä ja kehittyä mielessä. Meille syntyy havaintotietoisuus, minätietoisuus ja kuvitteellinen tietoisuus. Oman mielen hallinta on yksi itsensä johtamisen tärkeimmistä alueista.

Kehon merkittävyyttä emme aina tiedosta, kun kaikki toimii hyvin.

Tunneosastolla hoidamme emotionaalisia ja sosiaalisia toimintoja. Tämän osaston tulisi varmistaa, että olemme tietoisia omista tunteistamme ja ymmärrämme myös naapurin tunteita sekä pystymme näin rakentamaan hyviä vuorovaikutussuhteita. Tunneosastolla näyttää olevan huomattavasti merkittävämpi rooli kuin aina tiedostammekaan. Tunteet ovat elämän energiaa: ne saavat meidät liikkeelle. Tunneälykkyyden hallinta on tärkeää itsensä johtamisessa.

Arvojen osastolla hoidetaan henkisiä toimintoja, jotka liittyvät yksilön kokemaan merkitykseen ja tarkoitukseen. Henkinen ei ole sama kuin hengellinen, jolla viitataan uskontoihin. Henkisyys nähdään tässä mallissa hyvin konkreettisena yksilön tarpeena kokea eheyttä ja yhteyttä. Meillä on oltava tietyt arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat elämäämme. Ne helpottavat elämistä, sillä ihmiselle on tärkeää kokea elämä merkitykselliseksi.

Työn osastolla hoidetaan ammatillisia toimintoja. Työn rooli on tärkeä tässä kokonaisuudessa, ja olisi hienoa, jos me kaikki voisimme kokea työmme merkitykselliseksi. Ihminen, joka kokee työnsä kutsumuksena, on onnellinen ihminen. Ammatillinen kunto tarkoittaa, että meillä on selkeät työtehtävät ja tavoitteet, riittävä osaaminen, saamme palautetta suorituksistamme sekä kehitymme jatkuvasti. Ammatillinen kunto tarkoittaa myös työn ja muun elämän tasapainoa.

Tässä mallissa toimitusjohtajana toimii tietoisuus, joka johtaa eri osastoja. Tietoisuus on sisäinen tarkkailija, joka ohjaa kokonaisuutta. Nyt voit itse miettiä, mikä on kokonaiskuntoisuutesi! Arvioi omaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, henkistä, ammatillista ja uudistumiskuntoasi. Millä alueella ovat suurimmat kehityskohteesi?

Itsensä johtaminen on siis itseensä kohdistuva vaikuttamis- ja oppimisprosessi, jolla kehoa, mieltä, tunteita ja arvoja ohjataan itsereflektoinnin avulla. Jotta voisi johtaa itseään hyvin, täytyy oppia ottamaan etäisyyttä, katsomaan itseään helikopteriperspektiivistä. Silloin näkee myös sen, että emme toimi yksin, vaan olemme aina osa jotain yhteisöä.

Itsensä johtaminen ei ole narsistista oman egon rakentamista vaan syvällistä itseensä tutustumista. Meidän on löydettävä itsemme, jotta osaamme kohdata toisen. Meidän on osattava pitää hyvää huolta itsestämme, että pystymme pitämään huolta muista. Myös tässä mielessä itsensä johtaminen on kaiken perusta. Sen takia johtamisen opettelu kannattaa aloittaa itsensä johtamisesta. Se muodostaa perustan kaikelle johtamiselle.

Kirjoittaja on johtamisen pitkän linjan ammattilainen. Hän on työskennellyt viimeiset 14 vuotta toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja johtavana konsulttina perustamassaan Pertec Consulting Oy:ssä. Käytännön valmennustyön ohella hän on toiminut tutkijana ja kirjailijana ja kirjoittanut seitsemän menestysteosta johtamisesta. Aikaisemmin hän on ollut muun muassa Siemensin, Koneen ja Nokian palveluksessa.

Kommentoi