Lyhyet

11.09.2017

Luottamusta ja läpinäkyvyyttä

Kauppatieteen maisteri Kirsti Malkamäen väitöstutkimus osoittaa, että muutoksen johtamista ja yhdenmukaisia johtamiskäytäntöjä tukeva valvonta vahvistaa luottamusta sekä organisaatioon että toimijoiden välillä. Läpinäkyvä johtamisjärjestelmä on tässä avainasemassa.

Valvonta saa myönteisen tai kielteisen merkityksen sen mukaan, mitä se tuottaa. Luottamusta rakentavat sellaiset valvontamenettelyt, jotka edistävät työssä onnistumista ja tuloksen tekemistä. Muutoksen johtamisessa hyödyllisiksi työvälineiksi koetaan oikeudenmukainen, läpinäkyvä mittaaminen ja läpinäkyvät valvontamenettelyt. Sitä vastoin epätarkoituksenmukaisen tarkka ohjeistus ja valvonta aiheuttavat tehottomuutta ja ­jäykistymistä.

Johdon kyky perustella päätöksensä ja kuunnella henkilöstöä ovat keskeisiä tekijöitä luottamuksen ylläpitämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Toimiva palautejärjestelmä koetaan merkittävänä kanavana vaikuttaa. Vastapalaute on merkki kuulluksi tulemisesta, mikä kannustaa jatkuvaan toiminnan kehittämiseen yhteistyönä. Sähköisten viestintäkanavien läpinäkyvyys ja mahdollisuus vaihtaa ajatuksia kasvotusten täydentävät toisiaan.

Läpinäkyvä johtamisjärjestelmä vahvistaa luottamusta ja muutoksen johtamista ­organisaatiossa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.