Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Yhteiset työpaikat -hanke

Henkilö

12.09.2016

Kuvateksti: AVIn ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala väänsi rautalangasta tilaajaa kuvaavan ison ympyrän ja aliurakoitsijaa kuvaavan pienen ympyrän. Kumpikin tekee omaa työtään mutta samassa sijainnissa ja työsuojelullisesti samojen säädösten alaisuudessa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, mistä Yhteiset työpaikat -hankkeessa oikein on kysymys?

Yhteiset työpaikat -hanke on valtakunnallinen, vuosina 2016–2019 toteutettava hanke, jota koordinoi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Tavoitteenamme on selkiyttää käsitettä erityisen työn teettämisen tilanteista eli yhteisistä työpaikoista ja tunnistaa vastuita. Hanke sisältää tutkimusta, valvontaa ja viestintää, ja se käynnistyi heinäkuussa tutkimusosiolla.

Millä toimialoilla näitä yhteisiä työpaikkoja oikein on?

Yhteisiä työpaikkoja on hyvinkin erilaisilla toimialoilla, mutta niitä ei välttämättä aina tunnisteta. Teollisuudessa ja rakennusalalla käsite on jo tuttu. Rajanveto on vaikeampaa työpaikoissa, joissa työskentelee useita ulkopuolisia palveluyrityksiä. Tänä vuonna keskitymme teollisuuden kunnossapitotyömaihin. Tarkoitus on laajentaa hanke myöhemmin sellaisille toimialoille, joilla yhteisen työpaikan käsite ei ole tuttu.

Miksi on tärkeää tunnistaa, milloin on kyse yhteisestä työpaikasta?

Yhteisillä työpaikoilla monen samanaikaisen toimijan turvallisuuden hallinta on normaalia toimintaa vaativampaa. On tärkeää tunnistaa, että työpaikka ylipäätään on yhteinen, koska siitä seuraa yrityksille omat roolinsa ja vastuunsa. Karkeasti jaotellen yhteisestä työpaikasta on kyse silloin, kun vaaratkin ovat yhteiset. Tarkoitus on kirkastaa myös meille hallinnossa näkemystä asiasta silloin, kun lainsäädäntö ei lähtökohtaisesti edellytä tai määrittele työpaikkaa yhteiseksi.

Ketkä kaikki hankkeessa ovat mukana?

Hankkeessa ovat mukana kaikki AVIn työsuojelun vastuualueet eli Pohjois-Suomen lisäksi Etelä-, Lounais-, Länsi- ja Sisä- sekä Itä-Suomi. Pyrimme hankkeen aikana parantamaan tiedonvaihtoa tarkastajiemme kesken niin, ettei maanlaajuisesti toimivalta työnantajalta tarvitse kysyä samoja asioita moneen kertaan. Tähän asti olemme valvoneet tiettyjä asioita alueittain myös silloin, kun asiat eivät liity suoranaisesti työympäristöön. Haluamme vähentää päällekkäisen tiedon tuottamista. Joitakin asioita voidaan todentaa keskitetysti paikasta riippumatta. Samalla yhdenmukaistamme omia valvontakriteerejämme.

Milloin hankkeesta saadaan ensimmäisiä välituloksia?

Valvontatuloksien väliraporttia voidaan odotella aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella. Hankkeen tutkimusosio valmistuu joulukuun loppuun mennessä. Aineistona käytetään yhteisten työpaikkojen tarkastuskertomuksia ja niiden havaintoja. Tietojen pohjalta pyrimme muodostamaan käsityksen yhteisten työpaikkojen tunnusmerkeistä ja paikkojen välisistä yhtäläisyyksistä.

Mitä muuta AVI tekee paitsi kehittää yhteisten työpaikkojen tunnistamismenetelmiä?

Aluehallintovirasto edistää perusoikeuksien ja -palvelujen toteutumista ja saatavuutta, ympäristönsuojelua sekä elin- ja työympäristöjen turvallisuutta. Virasto hoitaa myös lainsäädännön ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan. Työsuojelun vastuualueet puolestaan huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta sekä työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamisesta.

Miten pidät itse huolta omasta työhyvinvoinnistasi?

Psyykkisen ja fyysisen kuormittavuuden tulee olla elämässä tasapainossa. Mitä hektisempää työssä on, sitä tärkeämpää on huolehtia siitä, että vastaavasti harrastaa riittävästi liikuntaa vapaa-aikana ja pitää muutenkin huolta omasta kunnostaan.

Kommentoi