Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Työterveys­huolto on etänäkin lähellä

Työhyvinvointi

08.05.2019

Työterveyshuolto etä- ja likkuvassa työssä. Liikkuva työ -teema, Telma 2/19.

Diginä, etänä vai mobiilisti? Työtehtävät kulkevat jo mukana, mutta myös työterveyshuolto voi saavuttaa matka- ja etätyöntekijän.

Työ ja työntekijät liikkuvat, mutta työterveyshuollon palvelut on usein nakutettu yhteen ja tiettyyn paikkaan. Digitaaliset toimintatavat ovat vähäisiä, mutta muutosta on luvassa: työterveyshuoltokin alkaa toimia diginä.

DigiTANO-hankkeessa selvitettiin, miten etä- ja matkatyöntekijöiden työterveyspalveluja voidaan kehittää. TANO on lyhenne sanoista tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus. Ne ovat työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa.

Toiminnan tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja -antajien työhyvinvointitietoja ja -taitoja. Myös asenteiden ja toimintatapojen olisi tuettava työkykyä ja terveyttä.

Työsuojelurahaston rahoittaman yhteishankkeen toteuttivat Turun ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto. Lisäksi mukana oli Työterveyslaitoksen asiantuntijoita ja työterveyspalveluita tuottavia organisaatioita.

Motivointia monin eri tavoin

Työterveyshuollossa painopiste on muuttunut sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn ja terveyden ylläpitämiseen. Kun rutiiniprosesseja aletaan automatisoida ja digitaaliset palvelukanavat otetaan käyttöön, tärkeää on, että asiakkaat sitoutuvat omaan hoitoonsa ja terveytensä vaalimiseen.

Matkatyöläiselle pidempikestoinen etäohjaus ja palaute verkossa koettiin hyväksi vaihtoehdoksi.

Verkossakin pääsee lähelle: työterveyshuollon ammattilaiset voivat motivoida, kannustaa ja tukea työntekijää monin eri tavoin.

Lyhyisiin tiedonantoihin soveltuu esimerkiksi työpaikan intranet, henkilökohtaiseen neuvontaan käy muun muassa chat-palvelu ja Yammer-keskustelu. Etäohjaussovelluksia hyödynnetään pidempiaikaisissa ohjauksissa.

Ajasta ja paikasta riippumatta

Hankkeen aikana työterveyshuoltojen tiimit pohtivat matkatyöhön ja hyvinvointiin liittyviä tietosisältöjä: miten ja missä niin kutsuttua eLearning-materiaalia on paras esittää. Matkatyöläiselle pidempikestoinen etäohjaus ja palaute verkossa koettiin hyväksi vaihtoehdoksi.

Ennen digipalvelujen käyttöä ohjaajan ja asiakkaan olisi hyvä tavata edes kerran kasvokkain. Kohtaaminen osallistaa, sitouttaa ja luo luottamusta. Jos kyseessä on digitaalinen ryhmäohjaus, osallistujilla pitäisi olla henkilökohtaisia tavoitteita. Näin motivaatio säilyy paremmin.

Matkatyöntekijät tarvitsevat sosiaalista tukea, ja tiedonkulku on varmistettava ajasta ja paikasta riippumatta. Yrityksen sisäinen sosiaalinen media mahdollistaa myös vertaistuen ja toimii jaetun asiantuntijuuden alustana: ryhmän jäsenet voivat jakaa kokemuksiaan.

Digipalvelut tukevat matkatyötä

Ulkomaan komennuksilla työskenteleviä on hankala saada terveystarkastuksiin, kun lähtö keikalle saattaa tulla lyhyellä varoitusajalla. Siksi DigiTANO-hankkeessa kokeilijoiksi valittiin ryhmä paljon matkustavia työntekijöitä.

Teollisuuskonserni ABB:n matkatyöntekijät osallistuivat digitaaliseen yksilöohjaukseen terveystarkastuksen jälkeen. Yammer-palveluun luotiin tietovarasto, avoin viestintäkanava ja blogi, jossa kuvattiin ajankohtaisia matkatyöhön liittyviä teemoja. Palvelukokonaisuuden toteuttivat työterveyshoitajat ja työfysioterapeutti.

Nordeassakin eLearning-materiaalin suunnitteli moniammatillinen tiimi: työterveyshoitaja, -lääkäri ja -fysioterapeutti. Työntekijöiden kanssa kartoitettiin yksilöllisiä tarpeita myös puhelimessa tai Skypen välityksellä. Digipalvelut koettiin hyödyllisiksi ja käteviksi.

Digitaalisessa ohjauksessa ja neuvonnassa tärkeitä elementtejä ovatkin positiivinen kannustus, myönteisyys ja motivointi.

Tsemppiä Matti

Työterveyshuollon kehittäjän työvälineeksi tarkoitetussa Verkossa vai kasvokkain -oppaassa todetaan verkossa toteutuvan viestinnän poikkeavan perinteisestä vuorovaikutuksesta.

Julkaisussa annetaan verkko-ohjaajalle konkreettisia vinkkejä. Esimerkiksi persoonattoman massaviestin sijaan yksilöllisempi ja kannustavampi palaute on ”Hyvä Matti, hienosti tsempattu!”.

Digitaalisessa ohjauksessa ja neuvonnassa tärkeitä elementtejä ovatkin positiivinen kannustus, myönteisyys ja motivointi. Ohjaaja voi miettiä muun muassa, miten hymy näkyy verkossa. Opas neuvoo, että kirjallisessa palautteessa hymiöllä voidaan välittää tunnetta kirjoitettuun tekstiin.

Muotoillaan uutta wow’ia

Meneillään on myös palvelumuotoiluun liittyvä hanke osana Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa NewWoW Crafting -hanketta. Tavoitteena on luoda uudenlaista yhteistyötä pk-yrityksien ja työterveyshuoltojen välille ja siten tukea työkykyä ja terveyttä.

Työterveyshuoltopalvelujen käyttöä sekä yritysten ja työterveyshuoltojen yhteistyötä selvitetään kyselyin. Työpajoissa kehitetään työterveysyhteistyön uusia muotoja.

Aiheeseen liittyvässä seminaarissa pohdittiin muun muassa, mitä työn muotoilu tarkoittaa työajassa, -tavoissa ja -tiloissa. Lisäksi käsiteltiin sitä, miten työhyvinvointi ja tuottavuus ovat yhteydessä työn muotoiluun mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä.•

Lähteet:

Työsuojelurahaston sivustolla TSR-rahoitteinen tutkimus DigiTANO, Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 98: Verkossa vai kasvokkain? Opas työterveyshuoltojen digitaaliseen tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen

Työterveyslaitoksen tutkimushanke Työterveysyhteistyö mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä

Kommentoi