Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Työnantajan on ehkäistävä kuormitusta ennalta

Henkilö

27.11.2017

Kuvateksti: Työsuojelutarkastaja Katja Savolainen muotoili rautalangasta psykososiaalisten kuormitustekijöiden osa-alueet: työn sisällön, työn järjestelyn ja työyhteisöjen sosiaalisen toimivuuden.
Työsuojelutarkastaja Katja Savolainen muotoili rautalangasta psykososiaalisten kuormitustekijöiden osa-alueet: työn sisällön, työn järjestelyn ja työyhteisöjen sosiaalisen toimivuuden.

Työsuojelutarkastaja Katja Savolainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, mitä työn psykososiaalisilla kuormitustekijöillä oikein tarkoitetaan?

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyyn ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen haitallisesti vaikuttavia asioita. Haitallista kuormitusta syntyy usein osa-alueiden yhteisvaikutuksesta. Liiallista kuormitusta voivat aiheuttaa vaikkapa jatkuva valppaana olo, melu, liiallinen työmäärä tai sosiaalinen eristäminen. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hallita. Olennaista on selvittää ja arvioida työn vaaratekijät.

Mitä AVI tekee kuormitustekijöiden vähentämiseksi?

Aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen valvoo työnantajan toimintaa
ja huolehtii työsuojelun alueellisesta ohjauksesta. Työpaikkatarkastuksilla arvioimme työantajan tekemien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden riittävyyttä suhteessa psykososiaalisiin kuormitustekijöihin. Tarvittaessa annamme toimintaohjeita tai kehotuksia. Tavoitteenamme on ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja.

Miten liiallinen kuormitus voi ilmetä työpaikalla?

Kuormitus voi näkyä esimerkiksi lisääntyneinä sairaspoissaoloina, työn laadun heikkenemisenä, jatkuvina ylitöinä, vaaratilanteiden lisääntymisenä, työyhteisön ristiriitoina tai kuormitusta kokevan henkilön käytöksen muuttumisena. Esimiehen velvollisuus on valvoa työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Mikä on työnantajan vastuu ongelmatilanteissa?

Laki velvoittaa työnantajaa seuraamaan työyhteisön tilaa ja ryhtymään toimiin, jos kuormitustekijöistä aiheutuu haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle. Lisäksi työnantaja on velvollinen kartoittamaan työpaikan vaarat ja tekemään tarvittavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Ongelmiin on puututtava ajoissa. Näin päästään parhaisiin tuloksiin.

Miten toimia, jos joku epäilee työnsä psykososiaalisen kuormituksen lisääntyneen?

Aivan ensimmäiseksi työntekijän on ilmoitettava epäilyistään esimiehelleen. Työntekijällä on myös oikeus pyytää työterveyshuollosta selvitys työkuormituksestaan, jos hänellä on perusteltu syy epäillä työstä olevan vaaraa terveydelleen. Monilla työpaikoilla on omat ohjeistuksensa siitä, miten tällaisissa tilanteissa edetään. Viime kädessä, mikäli työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin asiassa, työntekijä voi tehdä AVI:lle valvontapyynnön ja jättää asian meille selvitettäväksi ja käsiteltäväksi.

Kiire työpaikoilla tuntuu lisääntyneen. Onko liiallisesta työmäärästä tullut aiempaa enemmän valituksia?

Sekä työpaikkatarkastuksissa että valvontapyynnöissä on noussut aika vahvasti esiin liiallinen työmäärä suhteessa annettuihin resursseihin. Meillä
ei tosin ole asiasta tilastoja toisin kuin syrjinnästä ja häirinnästä, josta teemme vuosittain raportit.

Miten yleisiä häirintätapaukset ovat työelämässä?

Vuonna 2016 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon jätettiin valvontapyyntö 78 tapauksesta. Yhteydenottojen perusteella tehtiin 38 tarkastusta, joista 17:stä työnantajalle annettiin toimintaohje tai kehotus. Viidessä tapauksessa tehtiin ilmoitus poliisille epäillystä työsuojelurikoksesta.

Miten pidät huolta työhyvinvoinnistasi?

Vietämme vapaa-aikana paljon aikaa yhdessä perheen kanssa mökillä tai yhteisillä reissuilla. Pianonsoitto saa hetkessä ajatukset pois töistä, kun työtilanne oikein kuormittaa. Soittaessa ajatukset ovat ainoastaan musiikissa!

Kommentoi