Työturvallisuus

03.12.2014

Tapaturmaluvut Euroopan keskitasoa

EU:ssa kuolemaan johtaneiden työtapaturmien keskimääräinen suhdeluku on 1,94 työtapaturmakuolemaa 100 000 henkilöä kohden. Suomen luku on alle keskiarvon. Työtapaturmatilastojen tarkka vertailu on kuitenkin vaikeaa, koska määritelmät ja tiedonkeruujärjestelmät eroavat toisistaan eri maissa. Suomen ja monen Länsi-Euroopan maan osalta on verrattu myös yli neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden tapaturmien suhdetta vuosina 2009–2011. Suomen suhdeluvut ovat keskitasoa teollisuudessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä rakentamisessa ja kaupan toimialalla. Espanjan ja Portugalin tapaturmasuhteet ovat korkeampia, kun taas Isossa-Britanniassa suhde on selvästi Suomea alempi.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.