Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Jyrki Mäkynen priorisoi työtehtävänsä

Työhyvinvointi

03.09.2015

Kuvateksti: Jyrki Mäkynen huolehtii omasta jaksamisestaan liikkumalla. Monen toimen mies toivoisi liikkumiseen lisää aikaa. – Mutta olen tänä kesänäkin pystynyt golfaamaan ja pyöräilemään. Talvi vie taas laduille.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Jyrki Mäkynen saa priorisoimalla vuorokauden tunnit riittämään. Työtehtävistä löytyy aina se 20 prosenttia, joka juuri nyt on tärkeä. Ja siitäkin viidenneksestä voi vielä nostaa 20 prosenttia kaikkein tärkeimmiksi.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen, Oma Säästöpankki Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja, Suomen Pankin maksuneuvoston jäsen… Jyrki Mäkysen tehtävien määrä hengästyttää 80–20-menetelmästä huolimatta.

– Kyllä tämä tietysti on tasapainottelua. Kun minut valittiin Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi, ilmoitin, etten jätä yritystäni muiden hoidettavaksi. On arvo, että yrittäjäjärjestön puheenjohtaja on joka päivä yrittämisessä mukana, hän toteaa Suomen Yrittäjien toimitilojen neuvotteluhuoneessa, jossa vielä viipyilee loppukesän rauha.

Mäkynen johtaa kotikaupungissaan Seinäjoella sekä Vaasassa, Pietarsaaressa ja Kokkolassa toimivaa HM Profiilia, joka suunnittelee, toimittaa ja rakentaa toimivia työtiloja, oli kyse sitten toimistosta tai oppimisympäristöstä. Yritys toimii Martela-merkin alla.

– Meidän työmme on toimia siltana ja tulkkina asiakkaiden omien tavoitteiden ja niiden toteuttamista auttavien tilaratkaisujen välillä. Asiakkaat haastavat meitä, sillä kenenkään bisnes ei ole ostaa kalusteita. Tehtävämme on luoda kokonaisuus ihmisille, työlle ja tiloille. Ihminen tuloksentekijänä ja käyttäjänä on silloin keskiössä.

Tavoitteena tehokkuus

Suhdanneherkkä ala on tiukan taloustilanteen puristuksessa. Toisaalta kaikki muutokset organisaatioissa tuottavat yritykselle työtä, sillä viimeisten vuosien aikana yritykset ja organisaatiot ovat hakeneet tehokkuutta kaikesta. Väki on vähentynyt, ja ympäristön tulee tarjota entistä innostavammat puitteet tehokkaalle työnteolle.

– Muokkaamme nyt olemassa olevia tiloja niin, että entinen irtaimisto istuu uuteen. Kaikki tiloihin liittyvät asiat ovat meidän juttumme suunnittelusta muuttoihin ja kierrätykseen.

Alan trendi ovat monitilat, jotka tarjoavat tekijälle tilan tehtävien ja oman valinnan mukaan. Nimikoituja työpisteitä ei ole.

Itse työ on nyt joustotyötä. Mäkynen nostaa esimerkiksi kielikoulutuksen aamujunassa. Riihimäen ja Helsingin välillä kansalaisopisto järjestää kielikurssia. – Käytetään hyväksi tila ja aika. Se on vapaaehtoista ja mielekästä.

Vastuuta ja luottamusta

Tietysti Mäkynen on joutunut vähentämään tehtäviä omassa yrityksessä ja jakamaan vastuuta muille, kun hänet lokakuussa valittiin Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi. Mutta nykyisinhän jokainen on jatkuvasti tavoitettavissa.

– Eniten joustoa tässä tilanteessa vaaditaan perheeltä, hän pahoittelee.

Mäkynen on johtanut 23 vuotta yritystään, joka työllistää seitsemän ammattilaista. Hän painottaa, että pienessä porukassa jokaisen oma panos on tärkeä, välttämätön ja aina läpinäkyvä.

– Jos joku ei onnistu työssään, se vaikuttaa kaikkiin, lopputulokseen ja asiakkaaseen, joka palkkamme maksaa.

Mäkynen kertoo nojaavansa vahvasti luottamuksen periaatteeseen. Jokainen tuntee kokonaisuuden ja tietää oman tehtävänsä ja roolinsa. Jokainen on yrittäjä omassa työssään.

– Minun tehtäväni on huolehtia siitä, että ihmisillä on välineet, edellytykset ja kyky toteuttaa odotukset. Vaadin paljon, mutta päätehtäväni on vastata edellytyksistä, joilla onnistuminen on mahdollista.

Jos ihminen ei pysty odotettuun tulokseen, Mäkynen kysyy ensin itseltään, onko hän tehnyt kaiken. Onko hän huomannut, havainnoinut tai saanut tiedon, että jotakin puuttuu.

Rohkeutta kokeiluihin

Jatkuvassa muutoksessa Mäkynen rohkaisee ihmisiä kokeilemaan.

– Tuntuu, että työntekijöiden on minua vaikeampi hyväksyä epäonnistumisiaan. Jos aina tähtäät siihen, että sata varmasti onnistut, syntyy keskinkertaisuutta.

Sekä Martelan että Mäkysen yrityksen filosofia on olla alansa kärjessä.

– Meidän pitää itse asiassa olla vielä Martelan väen edellä, sillä meidän pitää luoda lisäarvoa asiakkaiden lisäksi myös päämiehellemme.

Mäkynen allekirjoittaa Martelan arvot – suomalaisuuden ja perheyrittäjyyden –, joka on ydinperhettä laajempi käsite. Bisnestä katsotaan pidemmällä aikavälillä, sukupolvien ylitse.

Omassa yrityksessään Mäkynen korostaa yrittäjyyttä, luottamuksellisuutta, tuloksellisuutta ja intohimoa.

– Kun haluamme olla luomassa ihmisille innostavia tiloja, meillä pitää olla intohimoa myös itsellämme. Intohimo löytyy halusta olla paras. Tärkeää on havainnoida ja ymmärtää koko ajan muutoksesta kertovia viestejä ja signaaleja.

VERKKO_oeh_A

Vaikeitakin ratkaisuja

Mäkynen on työnantajana törmännyt ikäviinkin tilanteisiin. Silloin on vain palattava kysymykseen, miksi hommaa tehdään, mikä tarkoituksemme on ja mitkä arvomme.

– On oltava rehellinen, puututtava epäkohtiin, käytävä keskustelu ja tehtävä päätökset. Aina on ymmärrettävä yksilöä ja nähtävä hänet kokonaisuutena, muttei niin, että toimii periaatteitaan tai arvojaan vastaan.

Työssä uupuminenkin on valitettavasti osa tämän päivän työelämää. Syy burn outiin ei aina johdu niinkään työstä vaan koko elämäntilanteesta. Mäkynen korostaa yksilön kokonaisuutta, ennen kuin häneltä voi odottaa täyttä panosta.

– Mutta totta kai on myös laskettava, mihin kannattaa investoida. Tekeekö niin, että vaihtaa ihmistä, vai hoitaako yritykselle arvokas ihminen kuntoon? Tämä voi kuulosta kylmältä, mutta tämä pohdinta on käytävä.

Mäkynen korostaa, että uupuneen on välttämätöntä päästä irti työstä, jotta palautuminen voi alkaa. Työhön kannattaa palata melko pian, mutta pienin askelin ja pikkuhiljaa. Itsenäisesti työskentelevässä organisaatissa riski on, ettei väsymistä helposti huomata. Tällaisessa yhteisössä jokaisen on pystyttävä itse nostamaan käsi pystyyn ja kerrottava, että nyt on huolia. Uskalluksen antaa luottamuksen ilmapiiri.

Työstä työhyvinvointia

Ihmisen on Mäkysen mukaan saatava kokea tekemisensä arvokkaana ja arvostusta tekemisestään.

– Siksi rekrytoinnissa on tärkeintä käydä avoin, rehellinen keskustelu sekä minun että työnhakijan odotuksista.

Työntekijä saa sitten välineet odotusten toteuttamiseen. Mitataan tulokset ja annetaan palaute. Yksinkertaista teoriassa, muttei helppoa käytännössä.

– Totta kai tarvitaan kuntoseteleitä ja keinoja, joilla ihmisiä kannustetaan pitämään itsestään huolta, mutta ne ovat toissijaisia. Jos työssä itsessään asiat eivät
ole kunnossa, on tekohengitystä järjestää sirkushuvia jossakin muualla.

Mäkynen toivoo jokaisen löytävän työstään mielekkyyden, oli työ mitä tahansa. Joka ainoassa työssä on tärkeää nähdä, että tuotat sillä arvoa juuri jollekin, jonka tunnistat. Nuoret ovatkin tämän ymmärtäneet.

Joka ainoassa työssä on tärkeää nähdä, että tuotat sillä arvoa juuri jollekin, jonka tunnistat.

Pienyritykset tuovat työtä

Mäkynen näkee yrittäjäjärjestön johtamisen positiivisena haasteena. Luottamushenkilöiden rooli on merkittävä kokonaisuudessa. Operatiivista työtä on tekemässä yli 60 alojensa huippuosaajaa ja asiantuntijaa toimitusjohtajan alaisuudessa.

– Roolini on olla strateginen johtaja. Olen kentän tulkki operatiiviselle henkilöstölle ja viestinviejä operatiivisesta tekemisestä kentälle päin. Minun on kuunneltava kentän tuntoja, sillä pelkästään oman yrittäjyyteni perusteella en voi päätöksiä tehdä.

Puheenjohtaja keskittyy henkilökohtaisella panoksellaan myös yhteiskuntavaikuttamiseen. Tärkeimpiin päättäjiin pitää olla henkilökohtaisessa kontaktissa.

Suomen arvostetuin 2017

Puheenjohtaja on asettanut tavoitteeksi, että Suomen Yrittäjät on maan kuulluin ja arvostetuin elinkeinoelämän järjestö vuoteen 2017 mennessä. Tavoitteelle on katetta, sillä tällä vuosikymmenellä suomalaiselle yksityissektorille on syntynyt 110 000 uutta nettotyöpaikkaa, lähes kaikki pk- ja mikroyrityksiin. Koska työ on kaiken hyvinvoinnin lähde, yrittäjyys on aina vain enemmän keskiössä yhteiskunnassamme.

– Meidän ydinjuttumme on olla yrittäjien edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tavoitteena on saada maahan parhaat mahdolliset edellytykset yrittämiseen.

Juuri uudistetun strategian mukaisesti järjestön arvot ovat rohkeus, uudistumiskyky ja luottamus.

– Ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, että tulevaisuuden työtä tehdään aiempaa suuremmassa lukumäärässä työpaikkoja mutta pienemmissä yrityksissä. Meidän tehtävämme on pukea viesti sellaiseen muotoon, että päättäjät ja yleinen mielipide ymmärtävät yrittämisen merkityksen.

Yrittäjät haluavat käyttää kasvavaa painoarvoaan vastuullisesti.

– Yrittäjämme kantaa vastuuta yhä kasvavasta osasta suomalaista työtä. Me emme huuda, että haluamme vain yrittäjille hyvää. Me tuotamme hyvää koko yhteiskunnalle.

Omaan kenttäänsä Mäkynen toivoo lisää halua kasvaa. Kasvuun tulee orientoitua voimakkaammin, sillä potentiaalia pk-yrityksissä on enempäänkin.

– Meidän tulee vaikuttaa siihen, miten yhteiskunta kannustaa yrittäjiä kasvuun.

Yrittäjien puheenjohtajan luottamustoimi ei rajoitu arkipäiviin. Vuodessa on muutama vapaa viikonloppu. Vapaa-aikaa jää kuitenkin jokaisena päivänä sen verran, että kirjaan ehtii tarttua.

– Kun ennen nukkumaanmenoa ehtii lukea jotakin, pääsee omaan maailmaansa.

Kommentoi