Työhyvinvointi

23.02.2017

Esimies työn imun kasvattajana

Yksilön kokema työn imu parantaa työhyvinvointia, yksilön työsuoritusta ja halua toimia organisaation hyväksi. Tutkimuksessa voitiin todeta esimiesten käyttävän seitsemää erilaista toimenpidettä, joilla tuettiin työntekijän kokeman työn imun heräämistä. Niiden avulla voidaan vaikuttaa työn ja yksilön voimavaroihin ja työn merkityksellisyyteen. Toimenpiteiden avulla pyrittiin vaikuttamaan muun muassa kyvykkyyden tunteeseen ja vaikutusmahdollisuuksien kokemiseen. Lisäksi niiden avulla haluttiin nostaa avoimen ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen merkitystä, jossa kannustamisella on tärkeä rooli työyhteisön toiminnassa.

www.doria.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.