Lyhyet

10.09.2018

Digityössä rassaa uuden oppiminen

Työsuojeluhenkilöstö arvioi, että tiedon määrä, osaamisvajeet ja uuden oppimisen vaatimus ovat digitalisaation tuomia haasteita työpaikoilla. Lisäksi työn ja vapaan rajojen hämärtyminen, työn henkinen rasittavuus ja yksin työskentely nähtiin keskeisinä riskeinä hyvinvoinnille.

Vastaajista jopa 90 prosenttia arvioi, että digitaalisten välineiden käyttö on lisännyt tiedon ja uuden oppimisen määrää selvästi tai jossain määrin omalla työpaikalla. Avovastauksissa puolestaan uudet osaamisvajeet ja jatkuva vaatimus oppia uutta nostettiin esiin keskeisenä hyvinvointiriskinä.

Työsuojelupaneeli työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille, ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.