Yleinen

12.09.2019

Työsuojelu­tehtävissä kaivataan osaamisen vahvistamista ja perehdytystä

Työsuojeluhenkilöstö arvioi, että omaa osaamista olisi tarpeen vahvistaa työkyvyn seurannan ja työturvallisuuden mittareiden osalta. Myös kielitaitoon ja sosiaalisen median käyttötaitoihin kaivattiin vahvistusta. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

”Oppia ikä kaikki,” sanotaan ja tuoreen kyselytutkimuksen mukaan näyttäisi vanha sanonta pitävän paikkaansa. Seitsemän kymmenestä (71 %) työsuojeluvaltuutetuista ja yli puolet (58 %) työsuojelupäälliköistä koki tarvitsevansa oman osaamisen vahvistamista tehtävänsä hoitamiseksi. Osaamisvajeita koettiin erityisesti työturvallisuuden seurannan ja mittareiden sekä työkyvyn hallinnan ja varhaisen tuen osa-alueilla. Sen sijaan työsuojelutehtävät ja -vastuut sekä työn vaarojen selvittäminen ja arviointi koettiin osattavan riittävästi.

Lue lisää työsuojelupaneelista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.