Lyhyet

28.11.2017

Opettajat puuttuvat palkkioiden puutteessa

Peruskoulun opettajat kuormittuvat, kun he kokevat antavansa työlle jatkuvasti enemmän kuin he siltä saavat, havaittiin psykologian maisteri Kia Gluschkoffin tuoreessa väitöskirjassa.

Opettajien työuupumusta lisää siis kokemus siitä, ettei vaativasta työstä riittävää korvausta. Tutkitut palkkiot ja työstä saatavat vastineet eivät olleet ainoastaan rahallisia korvauksia, vaan myös esimerkiksi varmuutta työn jatkumisesta, arvostusta ja sosiaalista tukea. Työn ja palkkioiden välinen epäsuhta oli tutkituista tekijöistä kaikkein voimakkaimmin suhteessa opettajien työuupumukseen ja masennusoireisiin.

Lisäksi tutkimus osoittaa, että opettajien kuormitusta lisäävät jonkin verran työn vaatimusten ja hallinnan epätasapaino sekä työssä koettu epäoikeudenmukaisuus ja väkivallan uhka.

Gluschkoffin mukaan opettajien uupumista on mahdollista ehkäistä muun muassa oikeudenmukaisella johtamisella ja arvostuksen osoittamisella. Erityisesti tämä näkyy väkivallan uhkan aiheuttamissa reaktioissa: mahdollisten väkivaltatilanteiden haitalliset vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin ovat lievempiä, jos johtaminen oli oikeudenmukaista ja kuuntelevaa. Myös vapaa-ajan rentoutumisen edistämisestä ja unen laadun parantamisesta hyötyä opettajien terveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa.

www.tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.