Lyhyet

28.11.2019

Erot työtehtävissä selittävät naisten ja miesten palkkaeroja

OECD:n kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka usein he suorittavat 40 yleistä työtehtävää, jotka ovat heidän ammatilleen ominaisia.

Erikoistutkija Aspasia Bizopoulou Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT) tutki kyselyssä todettua tuottavuuseroa 13 Euroopan maassa. Hän havaitsi, että mitattujen työtehtävien suoritustiheydessä on naisten ja miesten välillä ero, joka ei selity perinteisesti esitetyillä syillä sukupuolten väliseen palkkaeroon.

Tutkimus osoittaa, että 30-50 prosenttia palkkaerosta selittyy sillä, että naiset hoitavat miehiä harvemmin ammatille tyypillisiä kuuluvia työtehtäviä. Suoritettujen työtehtävien ero ei selity koulutustaustalla, ammatinvalinnalla, tehdyillä työtunneilla tai muilla taustatekijöillä.

Lasten saaminen kasvattaa eroa, mutta ei selitä sitä kokonaan. Myös naiset, joilla ei ole lapsia, hoitavat ammatilleen tyypillisiä työtehtäviä miehiä harvemmin. Naiset eivät myöskään aliraportoi tekemisiään.

”Naiset käyttävät enemmän ­aikaa työkavereistaan ja ­toimistosta huolehtimiseen. Epäitsekkäät tehtävät alentavat tuottavuutta ja vievät aikaa varsinaisilta työtehtäviltä, joiden hyvästä hoitamisesta palkitaan. Tämä osaltaan selittää naisten ja miesten välisiä palkkaeroja ammattien sisällä”, toteaa Aspasia Bizopoulou.

Doria.fi, Job Tasks and Gender Wage Gaps within Occupations

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.