Työhyvinvointi

• 20.02.2018

Valmiimpana kohti uutta elämänvaihetta

Eläkkeelle siirtyminen on elämänmuutos, joka herättää ristiriitaisia tunteita. Siinä missä toinen laskee kuukausia, viikkoja ja päiviä eläkeikään, toinen siirtää ajatusta hamaan tulevaisuuteen.

Nextmile on Milestonen kehittämä uusi palvelu, jonka avulla eläkeikää lähestyvät työntekijät voivat valmistautua tulevaan elämänmuutokseen. Tavoitteena on säilyttää työmotivaatio uran loppuun ja antaa henkilölle valmiudet pitää henkistä ja fyysistä terveyttä yllä myös eläkkeellä.

Työnantajaa palvelu hyödyttää työntekijän paremman motivaation lisäksi hänen hiljaisen tietonsa siirtymisellä työnantajan ja yrityksen käyttöön. Työsuojelurahasto rahoitti palvelun tuotteistusta.

 

Juha Matilainen

Merlin Systems, Senior Customer Consultant, ollut kehittämässä konseptia

”Toivoisin että osaamiselleni olisi käyttöä vielä jatkossakin, jossain muodossa. Eläkeiän lähestyminen on valtava asia taloudellisesti, mutta myös identiteetin kannalta: missä asun, mitä teen, maksanko lainat, millaisen perinnön jätän jne.

Kauanko olen työelämässä? Mitä työnantaja odottaa minulta? Miten kokemustani arvostetaan ja miten sitä halutaan hyödyntää? Olisi kiva kuulla se useita vuosia etukäteen eikä viime hetkellä, kun eläkeikä ja kakkukahvit ovat jo edessäni. Kannattaako minun kehittää vielä ammattitaitoani, teknistä osaamista, vai laskettelenko vain kohti eläkeikää, mitä minulta odotetaan – annettavaahan vielä on. Vaikka töihin onkin kiva tulla, loppuvuosiksikin kaipaan tunnetta olla tarpeellinen.

Talouden lisäksi myös henkisesti voi tulla riittämättömyyden tunnetta. Tulen varmasti tarvitsemaan jonkun muun proggiksen. Haluan nostaa valmiuksiani tehdä fiksuja päätöksiä.”

 

Antti Harjuoja

Nextmile-liiketoiminnan johtaja, Milestone

”Keskisuuren teollisuusyrityksen toimitusjohtaja totesi, että ”en halua päästää ketään meiltä eläkkeelle!” Heillä on saavuttamassa eläkeiän 5-6 pitkän linjan työntekijää ja hän kokee, että ei sitä kokemustyhjiötä helpolla täytetä.

Yhteiskunnankin kannalta tärkeä työurien jatkaminen on usein seuraus siitä, että työntekijä saa kontrollin tunteen elämästään. Monet eläkeikää lähestyvät työntekijät toteavat, että tuleva eläkeikä pelottaa, koska siihen liittyy niin paljon kysymyksiä. Yksi iso pelko liittyy identiteettiin. ’Jos en enää ole se, joka olen ammatillisesti vuosikymmeniä ollut, kuka olen?’

Kaikki haastattelemamme asiantuntijaroolista hiljattain eläköityneet totesivat, että olisivat mielellään jatkaneet työuraa joustavalla mallilla, jos sitä olisi tarjottu. Moni pilottityössämme mukana ollut on nostanut esiin vertaistuen merkityksen – ajatusten vaihtaminen ja yhteisöllisyys on tärkeää. Pyrimme Nextmilessa tuomaan ihmisiä yhteen, konkreettisesti tai digitaalisesti. Palvelu on uusi ja rakentuu vaihe vaiheelta.”

 

Mikko Aalto

idean isä, sisällöntuottaja, Milestone

”Ajatus palvelusta syntyi 10 vuotta sitten, kun suuret ikäluokat olivat vasta lähestymässä eläkeikää. Ajankohta on parempi nyt, kun jo miljoona suomalaista on eläkkeellä, kohta kaksi miljoonaa. Tulevaisuuden haasteet nähdään paljon selvemmin.

Eläkkeelle jääminen on yksilölle iso kysymys, mutta se on iso juttu myös kansantaloudellisesti: Miten ihmiset voivat henkisesti ja terveydellisesti, on ratkaisevaa sekä henkilön että yhteiskunnan kannalta.

Miten elää seuraavaa elämänvaihetta? Miltä näyttää tulevaisuus? Se tarkentuu vähitellen. On valmistauduttava asumiseen, terveyteen, digiosaamiseen, perintöasioihin, ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen, muutoksiin… Myös esimiehiä pitää sparrata tähän, esimerkiksi miten he ottavat asian esiin kehityskeskustelussa ja sen ohessa.”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.