Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Uusi työsuojelu­valtuutettu – tätä kaikkea työhösi kuuluu

Työturvallisuus

06.09.2022

Työpaikalle tarvitaan uusi työsuojeluvaltuutettu, ja sinä sait vaalissa eniten ääniä. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Ihan ensimmäiseksi onnea uudesta, tärkeästä pestistä. Työsuojeluvaltuutetun työ on merkityksellistä sekä yksittäiselle työntekijälle että koko työyhteisölle. Siinä missä luottamusmies edustaa työntekijää työsuhteeseen liittyvissä asioissa, työsuojeluvaltuutetun sarkaa on työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtiminen.

– Koska sinut on äänestetty työsuojeluvaltuutetuksi, olet työkavereiden mielestä luotettava ja helposti lähestyttävä kollega, jolla on myös aitoa halua ja kykyä edistää työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä yhteistoiminnassa, sanoo asiantuntija Päivi Sarmala Työturvallisuuskeskuksesta.

Liki 20 vuotta työsuojeluasioiden parissa toiminut Sarmala tietää kokemuksesta, että työturvallisuuden kehittäminen on palkitsevaa ja tuppaa viemään mennessään:

– On hienoa, että pystyt auttamaan ja parantamaan työelämää. On yhteiskunnallisestikin merkittävää, että työpaikat ja ihmiset voivat hyvin ja löydetään win-win-tilanne, jossa ihmiset ja organisaatiot ovat parhaimmillaan.

Sinulla on nyt erinomainen mahdollisuus oppia uutta ja laajentaa työhön liittyviä verkostojasi. Ja ennen muuta: olla luottamuksen arvoinen. Voit nostaa aktiivisesti, mutta rakentavalla tavalla, esiin työpaikalla havaittuja kehittämiskohteita.

– Asioista keskusteleminen on aina hedelmällistä. Vaikka työnantaja viime kädessä päättää asioista, työntekijöillä on oikeus ehdottaa parannuksia ja työnantajalla velvollisuus antaa niistä palautetta, Sarmala toteaa.

Selkeytä itsellesi kokonaiskuva työsuojelutoiminnasta.

Aloita tehtävään perehtyminen keskustelemalla edellisen ja kenties jatkavan työsuojelutoimikunnan jäsenten kanssa. Millainen näkemys heillä on työsuojelun tilanteesta työpaikalla. Millaisia keskusteluja viime vuosina on käyty ja mitä asioita viety eteenpäin? Mihin pitäisi erityisesti keskittyä jatkossa?

Jotta pystyt hoitamaan tehtävääsi, sinun on tunnettava sekä oman työpaikan olosuhteet että niitä koskevat työsuojelusäädökset.

Tutustu työsuojelun toimintaohjelmaan, työterveyshuoltosopimukseen, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, työsuojelutoimikunnan kokouspöytäkirjoihin sekä tehtyihin riskiarviointeihin ja mahdollisiin työsuojelutarkastuksiin. Selkeytä itsellesi kokonaiskuva työsuojelutoiminnasta: mitä tavoitellaan ja miten työsuojeluasioita käytännössä hoidetaan.

Kahden kuukauden sisällä valinnastasi työpaikalla on sovittava työsuojeluvaltuutetun koulutuksestasi.

Työsuojelupäällikkö tekee ilmoituksen valinnastasi työsuojelurekisteriin, ja tulet sitä kautta saamaan tietoa muun muassa tulevista koulutuksista. Ajankohtaisia asioita kannattaa seurata esimerkiksi Telma-lehdestä, Työturvallisuuskeskuksen uutiskirjeestä ja Aluehallintoviraston tiedotteista.

Pidä kirjaa ajankäytöstä.

Entä miten paljon aikaa työsuojeluvaltuutetun työhön voi käyttää? Minimissään laissa on yli kymmenen hengen työpaikoilla ajankäytölle määrätty neljä tuntia neljän perättäisen viikon aikana. Työehtosopimuksessa on voitu sopia tarkemmin työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä sekä korvauksista.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamisesta tai sovittuun koulutukseen osallistumisesta ei saa aiheutua ansionmenetystä. Hyvä tapa on pitää ajankäytöstä kirjaa. Jos välttämättömiin tehtäviin kuluu ennakoitua enemmän aikaa, se kannattaa ottaa työnantajan kanssa puheeksi ajoissa.

Työsuojeluvaltuutettuna sinulla on luottamusmiehen tapaan korotettu irtisanomissuoja. Tämän tiedostaminen voi antaa henkistä selkänojaa tehtävän hoitamiseen tietyissä tilanteissa.

Muista, että työsuojeluvaltuutettuna et ole juridisessa vastuussa työsuojeluasioihin liittyen, vaan vastuu on aina työnantajan.

Tiedottaminen voi olla hyvinkin epämuodollista.

Osallista työkavereitasi eli muista välittää tietoa eteenpäin organisaatiossa ja kertoa työsuojeluun liittyvistä suunnitelmista ja päätöksistä edustamillesi työntekijöille. Kehitä siihen itsellesi luonteva tapa. Älä aseta kynnystä liian korkealle – tiedottaminen voi olla hyvinkin epämuodollista. Tapaa ihmisiä ja juttele säännöllisesti vaikka pienen porukan kanssa kerrallaan.

– Työsuojeluvaltuutettu voi pitää säännöllisesti esimerkiksi turvatuokioita, jos se luontevalta tuntuu. Meiltä löytyy valmiita materiaalipaketteja ja sparrausapua niiden tueksi, Päivi Sarmala vinkkaa: https://ttk.fi/turvatuokio/

Viestiä voi myös sähköpostilla tai vaikka Teamsissa. Vaitiolovelvollisuus kuuluu työhön eli salassa pidettäväksi sovittavista asioista tai yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaisista asioista ei tietenkään saa hiiskua muille.

Huolehdi omasta jaksamisestasi. Kaikkea ei voi muuttaa kerralla ja muutosten läpivienti vie usein aikaa. Sinun tehtävänäsi ei ole kantaa omilla harteillasi kaikkia työyhteisön huolia, mutta voit aina neuvoa ja opastaa eteenpäin.

 

Mitä tehtäviisi työsuojelu­valtuutettuna kuuluu?

Kouluttaminen, opastaminen, työkykyasiat, häirintätapausten selvittely, yhteistyö työterveyshuollon kanssa (lakisääteiset työpaikkakäynnit) ja työsuojelupäällikön kanssa (esim. vaarojen arviointi).

Maaret, terveydenhuolto

 

Ergonomia-asioiden kehittäminen, opastus ja riskienhallinta. Uusien työtehtävien, koneiden ja laitteiden sekä työpisteiden riskienarviointi.

Ari-Pekka, teknologiateollisuus

 

Työolojen tarkkailu ja riskienarviointi. Tapaturmatutkintoja.

Pasi, teknologiateollisuus

 

Työpaikkaselvitykset yhdessä työterveyshuollon kanssa, toimipaikkojen turvallisuusauditoinnit. Toimipaikkojen turvaohjeistusten ja työskentelyolosuhteiden kehittäminen yhdessä työnantajan kanssa. Pyydettäessä olen mukana työkykyneuvotteluissa ja Avin tarkastuksissa. Tilaan ensiapukoulutuksia.

Lilli, majoitus- ja ravitsemisala

 

Läsnäoloa, tukemista, puuttumista akuutteihin tilanteisiin.

Robert, media

 

Palkitsevinta työsuojelu­valtuutettuna olemisessa?

Toisten auttaminen ja työolosuhteiden parantaminen.

Maaret, terveydenhuolto

 

Olla yhtenä isona osatekijänä kehittämässä firman työsuojelukulttuuria nykyaikaiset vaatimukset yltävälle tasolle.

Ari-Pekka, teknologiateollisuus

 

Ihmisten parissa työskentely.

Pasi, teknologiateollisuus

 

Kun on voinut auttaa työntekijöitä ongelmatilanteiden ratkaisussa, niin että he ovat itse oivaltaneet konkreettiset ratkaisunavaimet. Kun on saanut hyvää palautetta työntekijöiltä sekä työnantajalta ja tuntee olevan arvostettu ja helposti lähestyttävä. Mahtavaa on ollut myös, kun on saanut ympärilleen ihania ihmisiä, joilla kaikilla on tavoite saada työoloja paremmaksi.

Lilli, majoitus- ja ravitsemisala

 

Kun on onnistunut auttamaan työntekijää. Saanut jonkun muutoksen aikaan parempaan.

Maarit, elintarviketeollisuus

 

Sain yt-ts-neuvottelu­kunnassa esitykselläni ns. läpi puuttuneen ikäluokan työntekijöille oikeuden viiden vuoden välein tehtäviin terveystarkastuksiin.

Robert, media

 

Millaisia työsuojeluun liittyviä haasteita sinulle on tullut vastaan ja miten ne on ratkaistu?

Alkuaikoina työtapaturmien korkeahko määrä ihmetytti ja pisti toimimaan. Aloitimme systemaattisen riskienhallintaprosessin, ja työtapaturmat vähenivät radikaalisti. Ergonomiaan liittyviä haasteita varten perustimme vetämäni ergonomiatyöryhmän, johon kuuluu mm. työfysioterapeutti. Tällä ryhmällä käymme säännöllisin väliajoin tarkastelemassa eri osastoiden ergonomia-asioita ja teemme parannusehdotuksia.

Ari-Pekka, teknologiateollisuus

 

Työturvallisuutta tukevien isojen hankintojen läpi saaminen. Hyvin työnantajalle perustelemalla näitä on saatu vietyä läpi.

Pasi, teknologiateollisuus

 

Työntekijä tunsi olevansa työpaikkakiusattu. Hänet oli jätetty osittain ratkomaan yksin ongelmiaan, ja hän tunsi olevansa työyhteisössään ulkopuolinen. Pyysin häntä lähettämään sähköpostin asiasta minun lisäkseni lähiesimiehelle ja tämän esimiehelle, jotta saataisiin asia heti työnantajan tietoon. Samalla kävin hänen kanssaan keskusteluja hänen tuntemuksistaan ja kerroin, että asiat kyllä järjestyisivät vielä parhain päin. Työnantaja tarttui tapaukseen välittömästi. Kutsuimme koolle työpaikkaneuvottelun ja keskityimme ratkaisuihin, joilla jatkossa saisimme vyyhdin aukenemaan. Kaikilta tuli hyviä konkreettisia ehdotuksia, ja suurin ongelma tuntui olevan tietojen väärinymmärrys ja puhumattomuus. Annoimme työntekijälle, esimiehelle ja koko työtiimille tehtäväksi ottaa asia puheeksi työpaikalla, jotta kaikki sitoutuisivat korjaustoimenpiteisiin. Sovimme seurantapalaverin parin kuukauden päähän, jolloin kävisimme asiaa uudelleen läpi. Tulos oli positiivinen, ei pelkästään kiusatun työntekijän näkökulmasta, vaan esimies toi hyvin esiin, että tämä oli parantanut koko työyhteisöä.

Lilli, majoitus- ja ravitsemisala

 

SHE pilari, johon kuuluu työntekijöitä, toimihenkilöitä ja tehtaan johtoa: vapaata keskustelua työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantamisesta töissä. Kahden kuukauden välein järjestettävät kampanjat, jaksaminen yksin ja yhdessä -kampanja, johon liittyi yhteisiä aamupaloja, täysjyväpäivä sekä yhdessä liikkumista. Ergonomian parantaminen on otettu yhdeksi osa-alueeksi työhönopastuksessa: uusille opastetaan työn ohella oikeita nosto-, työntö- ja muita työtapoja.

Maarit, elintarviketeollisuus

 

Hieman on välillä olo kuin vapaapalokunnan jälkisammutusyksikössä. Työnantajan pitäisi tuoda asioita esiin vieläkin proaktiivisemmin eikä vain reaktiivisesti.

Robert, media

 

Mitä vinkkejä haluaisit antaa kollegalle, joka harkitsee työsuojeluvaltuu­tetuksi ryhtymistä?

Ole utelias ja avoin. Lähesty tasa-arvoisesti kaikkia ja kuuntele herkällä korvalla. Pidä huolta omasta jaksamisestasi.

Maaret, terveydenhuolto

 

Monesti uudet asiat tuntuvat haastavilta, etenkin näin isolla ja monitasoisella pelikentällä. Alussa olisi hyvä edetä pienin askelin, mutta päämäärätietoisesti ja järjestelmällisesti. Norsua ei kannata syödä kokonaisena, vaan pala palalta. Tämä työ vaatii pitkäjänteisyyttä, taitoa toimia erilaisten ihmisten parissa ja ennen kaikkea kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Tiedonhankinta ja oman osaamisen jatkuva kehittäminen ovat tärkeitä palasia työsuojeluvaltuutetun työssä.

(Lainaus Ari-Pekan Teollisuusliiton Työsuojeluvaltuutetun ABC -oppaaseen kirjoittamasta johdannosta)

 

Asiat pitää viedä asiallisesti eteenpäin niin pääsee parempiin tuloksiin.

Pasi, teknologiateollisuus

 

Kun voi auttaa muita niin saa samalla paljon myös itselleen. Työssä oppii paljon uutta ja kouluttautuminen todella kannattaa. Kannattaa luoda hyvät verkostot muihin työsuojeluvaltuutettuihin, niin tukiverkosto kannattelee, kun on itsellä vaikeita hetkiä työuralla.

Lilli, majoitus- ja ravitsemisala

 

Ole valmis esittämään omia mielipiteitä. Tyhmiä parannusehdotuksia ei ole.

Maarit, elintarviketeollisuus

 

Älä vie työasioita kotiin. Voit antaa neuvoja tai tukea, mutta et pelastaa maailmaa, et usein edes yksittäistä työntekijää.

Robert, media

 

Lupa kouluttautua

Koulutuksissa kuulet työsuojelusäännösten lisäksi muiden kokemuksia ja saat vertaistukea. Mitä enemmän tiedät, sitä enemmän saat varmuutta työsuojeluvaltuutetun rooliisi. Koulutuksia järjestävät esimerkiksi Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos ja ammattiliitot. Maksuttomia oppaita, webinaareja ja videoita löytyy verkosta runsaasti.

Työturvallisuuskeskuksen koulutuksia:

www.ttk.fi/koulutus

 

Tutustu myös maksuttomiin ladattaviin julkaisuihin ja videoihin:

www.Youtube.com/tuoturvallisuuskeskus

 

Työsuojeluhallinnon sivut www.tyosuojelu.fi/

 

Työterveyslaitoksen koulutuksia:

www.ttl.fi/koulutus

 

Kommentoi

Kommentteja

  • Kirsi Makkonen says:

    “Siinä missä luottamusmies edustaa työntekijää työsuhteeseen liittyvissä asioissa, työsuojeluvaltuutetun sarkaa on työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtiminen.”

    Luottamusmiehet edustavat ammattiliittoihin kuuluvia työntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävä on edustaa työsuojelun yhteistoiminnassa kaikkia, myös liittoihin kuulumattomia työntekijöitä, kun huolehditaan työympäristöjen turvallisuudesta ja työntekijöiden työhyvinvoinnista.
    Ei tämäkään muotoilu ole paras mahdollinen, mutta olisin toivonut, että jutussa olisi edes kerran mainittu työsuojelun yhteistoiminta ja avattu, mitä se tarkoittaa. Jutussa on ihan hyviä sisältöjä, esim., mihin tsv:n kannattaa perehtyä ottaessaan luottamustointaan haltuun, mutta juttu mielestäni osin vahvistaa yllättävän yleistä käsitystä siitä, että tsv on se, joka työsuojelee, ja jopa itsenäisesti ohjeistaa työntekijöitä. Kyllä tiedottamisvastuukin on työnantajalla. Toki tavoiteltavaa on, että voidaan hyvässä yhteistoiminnassa sitä toteuttaa. Valvontalaissa on hyvin määritelty, mitä asioita tsv:n kanssa tulee työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellä. Valvontalaki olisi ollut hyvä mainita, sillä siinähän laissa tsv:n luottamustoimen tehtävät on määritelty. Vaarana on, että tsv alkaa tehdä vääriä, työnantajalle kuuluvia tehtäviä, ellei tsv tarkkaan tiedä, mitä omaan luottamustoimeen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu.

    Telma-lehti menee kaikkien alojen työntekijöille, ja se pitää toki juttuja tehdessä ottaa huomioon. Jutussa luotiin tsv:n tehtävästä innostavaa kuvaa, mikä on hyvä, mutta pikkasen olin kyllä sisällöstä hämmästynyt. Kiitos kuitenkin, että työsuojeluvaltuutetun luottamustoimesta oli juttu!