Työhyvinvointi

17.09.2015

Työuraeläke raskaan työuran jälkeen

Työmarkkinajärjestöt sopivat viime syksynä työuraeläkkeestä, joka antaisi 63 vuotta täyttäneelle mahdollisuuden jäädä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää, jos hän on tehnyt vähintään 38 vuotta raskasta työtä. Uraan lasketaan myös enintään kolme vuotta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata.

Työuraeläkkeen myöntäminen edellyttäisi, että pitkä ja raskas työura on heikentänyt pysyvästi hakijan edellytyksiä jatkaa työssä, mutta täyden työkyvyttömyyseläkkeen kriteerit eivät täyty. Työsuhteen pitäisi olla joko edelleen voimassa eläkettä haettaessa tai työn päättymisestä saisi olla kulunut enintään vuosi.

Työn raskautta arvioitaessa otetaan huomioon sekä työn fyysinen että psykososiaalinen kuormitus. Eläkelaitos tekee työuraeläkettä hakevan työstä kokonaisarvion työterveyshuollon ja työnantajan lausuntojen sekä muiden vastaavien selvitysten perusteella.  Työuraeläkkeenä maksettaisiin työuran aikana karttunut eläke. Eläkkeen taso olisi hieman matalampi kuin työkyvyttömyyseläkkeessä.

Lähde: Eläketurvakeskus

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.