Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Työolobarometri 2020 – korona siivitti työelämän valtavaan digiloikkaan

Tutkittua tietoa

28.09.2021

Työolobarometri 2020 kertoo, että koronaviruspandemian seurauksena kokemus työelämästä on muuttunut monin tavoin.

Koronapandemian aikana varmuus työpaikan säilymisestä ja usko omaa ammattia vastaavan työn saantiin on heikentynyt. Henkilöstön määrän kasvu taittui ja aikaisempaa useampi palkansaaja koki lomautuksen uhkaa.

Vuonna 2020 palkansaajista noin puolet oli tehnyt etätyötä. Palkansaajien mahdollisuudet vaikuttaa työnteon paikkaan paranivat vuodesta 2019. Sairauspoissaolot vähenivät vuodesta 2019, erityisesti lyhyet poissaolot.

Korona ja digitaalisuus

Työolobarometri paljastaa, että koronan myötä työelämässä otettiin huikea 10 prosentin digiloikka. Naisten loikka oli jopa suurempi: 13 prosenttia.

Kuvassa näkyy, miten sekä naiset että miehet ovat käyttäneet vuonna 2020 kymmenen prosenttia enemmän sähköisiä työtiloja ja pikaviestintävälineitä kuin vuonna 2019. Naisissa prosenttimäärä on noussut 13, miehissä 7 prosenttia.

Sähköisten työtilojen ja pikaviestintävälineiden käyttö työssä 2015 – 2020, %

Korona ja työmäärä

Työolobarometrin 2020 vastaajista joka toinen kokee, että työmäärä on koronan aikaan pysynyt ennallaan.

Ympyrän mallinen kuva paljastaa, että 51 prosentin mielestä työmäärä on pysynyt ennallaan. 31 prosenttia kokee työmäärän lisääntyneen, 18 prosenttia vähentyneen.

Naiset kokivat useammin kuin miehet työmäärän lisääntyneen (naiset 38 %, miehet 24 %, selvästi tai jonkin verran). Palkansaajista noin joka kymmenes (11 %) kertoi työmäärän lisääntyneen selvästi.

Korona ja opiskelu

Korona-aika on lisännyt opiskelua verkkomateri­aaleista. Vuonna 2020 palkansaajista 61 prosenttia oli opiskellut verkossa, kun vuonna 2019 vastaava osuus oli 52 prosenttia.

61 prosenttia on opiskellu itsenäisesti tai verkkomateriaalina avulla vuonna 2020. Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 57 ja 52 prosenttia. Ohjatusti opiskelleiden määrä on noussut vuodesta 24 prosentista 27 prosenttiin.

Opiskellut työssä ohjatusti, itsenäisesti tai verkkomateriaalin avulla 2018 – 2020, %

Korona ja etätyö

Työolobarometrissa tiedusteltiin myös yleistä tyytyväisyyttä etätyön sujumiseen koronapandemian aikana. Kysymys esitettiin niille, jotka olivat koronan seurauksena alkaneet tehdä etätyötä sekä niille, jotka olivat tehneet etätyötä aiempaa useammin.

Seitsemän prosenttia etätöitä tehneistä on tyytymätön etätyöhön. Loput ovat melko tai erittäin tyytyväisiä.

Valtaosa etätyötä tehneistä oli tyytyväisiä etätyöhän – 44 prosenttia kaikista vastaajista oli ”erittäin tyytyväisiä”.

Naiset ja miehet, alemmat ja ylemmät toimihenkilöt teollisuudessa, kunnalla, valtiolla ja yksityisissä palveluissa ovat tyytyväisiä etätyön sujumiseen. Työntekijöissä näkyy 1 prosentin muutos huonompaan suuntaan.

Yleinen tyytyväisyys etätyön sujumiseen koronan aikana näkyy miehissä ja naisissa, kaikilla toimialoilla sekä kaikissa muissa ammattiryhmissä  – paitsi työntekijöissä.

Korona ja sairauspoissaolot

Palkansaajista 63 prosenttia oli ollut poissa työstä oman sairauden takia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana vuonna 2020, kun vuonna 2019 osuus oli 71 prosenttia.

Poissaolot työstä ovat vähentyneet selvästi vuodesta 2019.

Poissaolot työstä oman sairauden takia viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2001 – 2020, %

Kiusaaminen ja väkivalta

Vuonna 2020 palkansaajista hieman yli puolet (53 %) oli havainnut vähintään ”joskus” kiusaamista työpaikallaan työkavereiden, esimiesten tai asiakkaiden taholta. Osuus on tasaisesti vähentynyt vuodesta 2018, jolloin se oli 59 prosenttia (56 % vuonna 2019). Suurin osa arvioi kiusaamista esiintyvän ”joskus” – jatkuva kiusaaminen oli harvinaista.

21 prosenttia on havainnut asiakkaiden taholta tullutta fyysisen väkivallan uhkaa. Itse sitä kertoo kokeneensa 9 prosenttia. Naisissa väkivallan uhka tai oma kokemus on selvästi yleisempää kuin miehissä.

Asiakkaiden taholta tapahtuvan fyysisen väkivallan uhan tai sen kohteeksi joutuminen työpaikalla viimeisen 12 kuukauden aikana sukupuolen mukaan 2020, %

Yli 30 prosenttia työntekijöistä on kokenut henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista joko työkavereiden tai asiakkaiden taholta. Esimiehen kiusaamaksi on joutunut 22 prosenttia.

Työkavereiden, asiak­kaiden tai esimiehen
ta­holta tapahtuvan hen­kisen väki­vallan ja työpaikka­kiusaamisen havaitseminen työ­paikalla sukupuolen mukaan 2020, %

Korona ja mahdollinen lomautus

Lomautuksen uhan ajallisessa tarkastelussa erottuvat myös 1990-luvun alun lama ja vuonna 2008 alkanut talouden taantuma.

18 prosenttia palkansaajista uskoo, että vuonna 2020 tulee varmasti lomautetuksi. Kuusi prosenttia pitää sitä mahdollisena.

Mahdollinen lomautus seuraavan 12 kuukauden aikana 1992–2020, %

 

Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työelämän laadun kehitty­mistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen vuoden 2020 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo–syyskuun 2020 aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin. Tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla.

 

 

 

 

Kommentoi