Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Vuokratyön haasteet on tunnistettu – huolellinen perehdytys työhön on Staffpointin ytimessä

Työhyvinvointi

12.02.2021

Kuvateksti: Staffpointin henkilöstöjohtaja Tiina Forsbom painottaa huolellisen perehdyttämisen merkitystä. Vuokratyöfirman työntekijät perehdytetään kahdesti: ensin Staffpointilla, sitten asiakasyrityksessä. ”Näin varmistetaan, että työ lähtee hyvin käyntiin”, Forsbom sanoo.
Staffpoints HR-direktör Tiina Forsbom betonar vikten av omsorgsfull inskolning. Bemanningsföretagets arbetstagare får inskolning två gånger: först hos Staffpoint och därefter hos kundföretaget. ”På så sätt säkerställer vi att jobbet kommer bra igång” säger Forsbom.

Mielenterveyden ongelmat ja huoli työssä jaksamisesta lisääntyvät nuorilla työntekijöillä. Henkilöstövuokrausfirma Staffpointilla työntekijöiden hyvinvointia tuetaan työsuhteen kaikissa vaiheissa.

Uupumus ja mielenterveyden haasteet – kun puhutaan nuorten työhyvinvoinnista, vastassa on raskaita teemoja.

Joka kolmas nuori on huolissaan omasta työssäjaksamisestaan tulevaisuudessa, kertoo Nuorisobarometri 2019. Samaan aikaan mielenterveysongelmat aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja 20–29-vuotiailla ja ovat nuorten aikuisten yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Tässä yhtälössä työkyvyn tukeminen ja ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden tarve kasvaa. Samalla herää huolta työntekijöistä, jotka ovat epätyypillisissä työsuhteissa, kuten vuokratyössä. Heidän pelätään jäävän näitä vaille.

Henkilöstövälitysfirma Staffpointin henkilöstöjohtaja Tiina Forsbom tuntee haasteet. Siksi Staffpointilla on oma työkykytiimi ja selkeät prosessit työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Koko organisaatio huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista

Staffpointin kanssa kirjoitettu työsopimus voi olla nuoren aikuisen elämän ensimmäinen.

Iso osa yrityksen työntekijöistä työllistyy matkailu- ja ravintola-alalle, ja siksi koronavuosi on kurittanut myös Staffpointia. Normaalivuonna yritys maksaa palkkoja 12 000–13 000 työntekijälle, viime vuonna palkansaajia oli yhteensä vain noin 9 600. Marraskuussa aktiivisia työntekijöitä oli 5 600, ja näistä 1 600 oli 20–30-vuotiaita, kertoo Forsbom.

– Nuoret ovat työelämän kynnyksellä ja lähtevät oppimaan työelämän pelisääntöjä ja käyttäytymisnormeja. Meillä on siinä merkittävä rooli.

Forsbom nivoo työhyvinvoinnin tukemisen osaksi Staffpointin kaikkea toimintaa.

Myyntivaiheessa asiakasyrityksen kanssa kartoitetaan tarkasti, millaista tekijää työtehtäviin haetaan. Lisäksi selvitetään, millaisia riskejä työhön sisältyy.

Yksilöllinen seuranta ja toimenpidesuunnitelmat ovat laskeneet sairauspoissaoloja.

Näin rekrytointivaiheessa voidaan palkata henkilö, jolla on mahdollisuus onnistua työssään. Toisaalta esimerkiksi vuorotyöhön ei valita tekijää, jolla ei ole fyysisiä ja henkisiä edellytyksiä jaksaa kuormittavissa tehtävissä. Staffpoint pysyy nuoren rinnalla, kun työt alkavat.

– Hyvät henkilöstökäytännöt korostuvat nuorten kanssa.

Tällaisiksi Forsbom listaa hyvän perehdytyksen, reilun johtamisen, avoimuuden ja oikea-aikaisen palautteen. Kun haasteisiin, kuten epäasialliseen käytökseen, puututaan nopeasti, on nuorella tilaisuus korjata tilanne ja jatkaa eteenpäin.

Oikea-aikainen tuki tuo merkittäviä säästöjä

Staffpointilla työntekijöiden tyytyväisyyttä kartoitetaan säännöllisillä kyselyillä. Työsuhteen alussa työntekijöihin ollaan tiiviimmin yhteydessä ja asiakasyrityksistäkin kysytään kuulumisia. Ajan myötä yhteydenpito harvenee, mutta Staffpointin työkykytiimi huolehtii työntekijöistä aktiivisesti taustalla.

Hyvistä tekijöistä on pulaa. ”Kilpailemme työntekijöistä ja työntekijöillä”, Tiina Forsbom sanoo. Korona-aikana työtä on tarjolla vähemmän, ja siksi Staffpointilla on päädytty lomautuksiin.

Hyvistä tekijöistä on pulaa. ”Kilpailemme työntekijöistä ja työntekijöillä”, Tiina Forsbom sanoo. Korona-aikana työtä on tarjolla vähemmän, ja siksi Staffpointilla on päädytty lomautuksiin.

Tiimiin kuuluu työkykykoordinaattoreita ja sairaanhoidon asiantuntijoita. Yksi heidän työkaluistaan on työkyvynohjausjärjestelmä, jolla seurataan sairauspoissaoloja. Jos niitä kertyy kolme yksittäistä tai poissaolopäivien yhteenlaskettu määrä ylittää viiden, lähdetään asiaa selvittämään yhdessä. Jos diagnoosi viittaa mielenterveys- tai tuki- ja liikuntaelinvaivaan, työntekijään otetaan yhteyttä jo yksittäisenkin sairausloman perusteella.

Forsbom antaa esimerkin. Työkykykoordinaattorille tulee hälytys, kun hotelli- ja ravintola-alalla työskentelevälle henkilölle kertyy sairauspoissaoloja. Puhelimessa nuori kertoo kärsivänsä unettomuudesta. Yötyö pahentaa tilannetta. Työntekijän luvalla asiakasyrityksestä tiedustellaan vaihtoehtoa yövuoroille. Työtehtävää vaihdetaan ja sairauslomat vähenevät.

– Meillä on ollut useampi vastaava tarve. Mikäli muuta työtä ei ole löytynyt samalta asiakkaalta, olemme hakeneet paremmin sopivia työaikoja toisilta asiakkailta ja jopa eri toimialalta.

Forsbom kertoo, että yksilöllinen seuranta ja toimenpidesuunnitelmat ovat laskeneet sairauspoissaoloja ja tapaturmavakuutusmaksuja merkittävästi. Tähän vaikuttaa hänen mukaansa myös se, että työtapaturmat käydään läpi sairaanhoitajan kanssa, jolloin työntekijät saavat nopeasti oikeanlaista hoitoa.

Jos nuoren työkyky heikkenee, pyrkivät työkykykoordinaattorit ja samaan organisaatioon kuuluvan Spring House -valmennusyhtiön ammattilaiset laatimaan nuorelle jatkosuunnitelman ja reitin takaisin työn pariin.

Vuokratyön kuormittavuus vaatii erityishuomiota

Onnistumisen kokemukset ja motivaatio ovat työhyvinvoinnin pohja. Tässä henkilöstövälitysfirmalla on luontainen etu. Työtehtäviä riittää eri aloilla, ja usein työntekijät saavat kokeilla ja oppia uutta. Monipuolinen kokemus antaa eväitä tulevaan.

Yksinäinen puurtaminen kuormittaa ketä tahansa, ja toisaalta työyhteisön tuki on tarpeen.

Toisaalta vuokratyöhön liittyy joitakin pysyviä haasteita, joista on vaikea päästä kokonaan eroon. Kaikista Staffpointin työntekijöistä 19 prosenttia opiskelee. Opiskelijoita on eniten 20–30-vuotiaiden joukossa. Työn ja opiskelun yhdistäminen voi olla raskasta.

Toisaalta vuokratyö itsessään myös sisältää joustavuuden: jokaisen tarjotun työvuoron kohdalla voi valita, ottaako keikan vastaan vai ei. Forsbomin mukaan tämä on perussyy sille, miksi opiskelijat ylipäätään hakeutuvat Staffpointille töihin, ja se lisää työhön sitoutumista ja työmotivaatiota. Vaikka epätyypillinen työsuhde saattaa vaikuttaa epävarmalta ja stressaavalta, se ei välttämättä sitä ole.

– Muutama vuosi sitten teimme kampanjan, jossa pyrimme tarjoamaan nuorille vakituista työtä takuutunneilla. Kahdesta sadasta vain muutama henkilö halusi sellaisen. Nuoret arvostavat työn joustavuutta.

Vuokratyössä voi myös kuormittaa työyhteisön puute. Staffpointin tavoitteena on, että työntekijät mielletään asiakasyritysten työyhteisöjen tasavertaisiksi jäseniksi. Tämä voi kuitenkin olla haaste varsinkin matkailu- ja ravintola-alalla sekä kaupan alalla, missä työvuoroja usein tehdään vaihtuvissa työpisteissä. Yksinäinen puurtaminen kuormittaa ketä tahansa, ja toisaalta työyhteisön tuki on tarpeen jokaiselle joskus.

– Silloin on tärkeää, että on tutut ja turvalliset prosessit, ja me työnantajana huolehdimme tästä. Meillä on hiotut työkyvyn johtamisen prosessit, ja ne toimivat, jos tulee haasteita.

Eikä Staffpointin työkykytiimin suinkaan tarvitse tunnustella mahdollisia haasteita etäältä. Asiakasyritykset ovat sen silmiä ja korvia kentällä.

– Yhteistyö asiakasyritysten kanssa on tärkeää. Olemme yhdessä rintarinnan työtekijän vierellä, Tiina Forsbom sanoo.

Kommentoi