Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Ett sommarjobb hos storindustrin lockar unga i Uleåborg

På svenska

03.09.2019

Kuvateksti: Saku Kurtti studerar processteknik och sin andra sommar vid Kraton Chemicalsjobbar. Förra sommaren praktiserade han som driftarbetare och nu jobbar han huvudsakligen i talloljedestilleriets manöverrum.
Prosessitekniikkaa opiskeleva Saku Kurtti on toista kesää Kraton Chemicalissa. Viime kesänä hän harjoitteli käyttömiehenä, nyt pääasiassa tehtaan mäntyöljytislaamon ohjaamossa.

Uleåborgsföretaget Kraton Chemical Oy år efter år lyckas rekrytera duktiga sommarvikarier och praktikanter. Ett gott samarbete med de lokala läroinrättningarna och omsorg om ungdomarna ger resultat.

Saku Kurtti som studerar processteknik vid Uleåborgs universitet är en av Kraton Chemicals sommarvikarier. Det är andra sommaren han jobbar på fabriken där han skaffar sig erfarenhet samtidigt som han drygar ut studiekassan.

– Det var en studiekompis som föreslog att jag skulle söka jobb  hos Kraton och erfarenheterna har varit bara positiva. Genom praktiken konkretiseras det man lärt sig på universitetet, man får en realistisk bild av jobbet och ett nytt perspektiv också på studierna.

Saku tycker att Kraton Chemical gett en positiv bild av hur det är att jobba i den kemiska industrin.

– Jag fick ut mycket av inskolningen som var bra och nyttig. Alla anvisningar och instruktioner som behövs i jobbet. Och inskolningen tog inte slut i och med det för jag lär mig hela tiden något nytt genom att ställa frågor. Om jag känner mig osäker inför någon uppgift  kan jag alltid be om råd. Här hälsar alla också på varandra och det gör att atmosfären på jobbet är avspänd och trevlig.

Saku Kurttis praktik vid fabrikens talloljedestilleri har gått som smort, helt utan några missöden.

– Security first – är det som gäller hos oss. Det betonades mycket redan vid inskolningen  så att vi alla kan gå hem oskadda efter arbetsdagens slut säger han.

Har du stött på några överraskningar?

– Det som överraskade mig var hur annorlunda storindustrin är som arbetsmiljö jämfört med andra arbetsplatser jag varit på. Helt klart skulle jag kunna tänka mig att i framtiden jobba i kemiindustrin. Åtminstone kommer jag att ansöka om en praktikantplats hos Kraton också till nästa sommar, säger Saku Kurtti.

Ungdomarnas intresse för fabriksarbete har väckts

Kraton Chemical förädlar tallolja till produkter som behövs inom industrin. Företaget sysselsätter ca hundra personer. Varje sommar erbjuder fabriken ungdomar som studerar vid universitetet och yrkesskolorna praktikantplatser och sommarvikariat. I år hade man 15 sommarjobbare av vilka 12 arbetade inom produktionen.

– Det är lätt att rekrytera unga, säger Elisa Tuhkanen som ansvarar för arbetarskyddet vid Kraton.

Personalen jobbar aktivt för att informera om fabriken i läroanstalterna.

– Våra anställda har hållit föreläsningar och själv har jag också besökt universitetet och talat om arbetarskyddsfrågor. Det är viktigt att ungdomarna får veta att vårt företag finns som ett alternativ här i Uleåborg. Och naturligtvis talar ungdomarna också sinsemellan om detta.

Elisa Tuhkanen tycker att fabriken lyckats rekrytera verkligt duktiga typer.

– Ungdomarna ser med nya fräscha ögon på det vi gör och upptäcker därför lättare eventuella riskmoment och nära ögat situationer. Det kan t ex hända att de upptäcker sådana risker som funnits vid fabriken i 30 år utan att någon reagerat på det. Och så kommer det en sommarjobbare som frågar varför det är på just det viset. Några somrar har vi till och med premierat ungdomar som rapporterat om riskmoment och farliga situationer, förklarar Tuhkanen.

Työturvallisuus on tärkeässä osassa nuoren perehdyttämisohjelmassa, jotta hommat sujuvat varmasti turvallisesti. Talossa on myös avoin työilmapiiri, joten nuori uskaltaa kysyä vaikka suoraan tehtaanjohtajalta, sanoo Kraton Chemical Oy:n työturvallisuudesta vastaava päällikkö Elisa Tuhkanen.

För att jobbet ska vara säkert och löpa smidigt betonas arbetssäkerheten starkt vid inskolningen av ungdomarna. Arbetsatmosfären är öppen för att ungdomarna ska våga ställa frågor t o m direkt till fabriksdirektören, säger Elisa Tuhkanen, som ansvarar för arbetarskyddet vid Kraton Chemicals Oy.

Säkerheten betonas vid inskolningen

Den här sommaren jobbade Saku Kurtti i talloljedestilleriets manöverrum med skiftmästare Sami Holtinkoski som närmaste chef.

– Först får ungdomarna jobba med någon viss uppgiftshelhet. Efter några somrars praktik kan de sedan avancera till nya uppgifter, förklarar Holtinkoski.

Vid Kraton Chemicals fabrik genomgår produkten en process i hög värme och det finns många riskmoment. Alla anvisningar och rutiner som gäller arbetet är mycket strikta. Det samma gäller också för inskolningen av ungdomarna.

– Eftersom ungdomarna ska utföra riktigt arbete använder vi flera veckor för inskolningen. I bästa fall kan inskolningen ta hela tre veckor. Vi har kommit överens om hur inskolningen ska ske steg för steg. Vi säkerställer också att informationen gått fram genom att diskutera med ungdomarnas förmän och produktionschefen och får på det viset veta hur arbetet löper och om det finns något som man borde gå igenom på nytt med ungdomarna, förklarar Tuhkanen.

– Vid inskolningen betonar vi för våra praktikanter att ingen lämnas ensam för att på egen hand fundera över hur ett visst arbetsmoment ska utföras. Innan uppgiften utförs diskuterar man uppgiften i manöverrummet och ungdomarna får med sig en kollega för att förhindra att en olycka sker på grund av bristande kunskaper.

Alla ungdomar som söker en praktikantplats vid Kraton Chemicals fabrik i Uleåborg intervjuas av den skiftesmästare som kommer att fungera som ungdomarnas förman.

– Redan i intervjuskedet ser man om den sökande har rätt attityd till arbetssäkerheten. Sommarjobben pågår i maximalt fem månader och på så kort tid hinner man inte förändra folks attityd om den helt åt skogen. Ungdomarna måste själva begripa att säkerheten går före allt annat och att man alltid ska ställa frågor om man är osäker.

Vuoromestari Sami Holtinkoski on ollut Saku Kurtin tukena työhön perehdytyksestä lähtien. Työnohjauksessa painotetaan erityisesti työturvallisuutta, joka nivelletään jokaiseen käytännön työtehtävään.

Skiftesmästare Sami Holtinkoski har stött Saku Kurtti ända sedan inskolningen. Vid inskolningen betonas särskilt arbetssäkerheten som är förenad med alla praktiska arbetsuppgifter.

Ett prisbelönt företag

Kraton Chemicals fabrik i Uleåborg har tre år i rad utsetts till bästa sommarjobbsplats i tävlingen An-svarigt sommarjobb. Sommarjobbarna vid företagen som deltar i kampanjen får besvara en webben-kät där de bedömer sin arbetsgivare. Svaren poängsätts och det bästa företaget vinner.

– En god sommarjobbserfarenhet byggs upp av flera element. Säkerheten är högst prioriterad hos oss och vi gör det vi lovat. Ungdomarna får ett riktigt jobb och blir medlemmar av arbetsgemenskapen.

Elisa Tuhkanen säger att förstapriset beror på att man tar hand om ungdomarna och ger respons. Företaget har också belönats med kemiindustrins säkerhetspris.

– För några år sedan började vi utveckla vår säkerhetskultur för att få ned olycksfrekvensen så nära noll som möjligt. Det är ett globalt fenomen att den sista kraftansträngningen ofta blir ogjord och det är här som man måste sätta in stöten.

Elisa Tuhkanen har med glädje noterat att arbetstagarna tar allt fler egna initiativ i säkerhetsfrågor. Säkerheten i fabriken har verkligen fått högsta prioritet, i både ord och handling. Man tar sig an problemen tillsammans och åtgärdar dem. Sedan genomför man också förbättringarna tillsammans.

– Jag tror att vi fick säkerhetspriset av just den anledningen att vi jobbar på bred bas och att hela arbetsgemenskapen deltar.

Med grundskoleelever i minifabriken

Kraton Chemical deltar i kemiindustrins säkerhetskampanj. De studerande utför sina lärande i arbetet –perioder och sina yrkes- och lärdomsprov vid fabriken.

Kraton deltar också i uleåborgsregionens yrkesskolors företagsstig-koncept. Konceptet innebär att studierna skräddarsys så att de motsvarar företagens behov. Företaget har också i några år samarbetat med företagsbyn i Uleåborg. Företagsbyn riktar sig till elever i grundskolans högklasser.

– I Kratons minifabrik får grundskolans samtliga sjätteklassare lära sig hur man söker jobb, hur man leder en fabrik, hur man köper råvaror och hur man inleder produktionen, berättar Elisa Tuhkanen.

– Bara en handfull skolelever har en uppfattning om vad ett industrijobb innebär, om de inte råkar ha någon nära släkting jobba inom industrin. Många unga som landat på ett industrijobb i minifabriken har vid slutet av dagen varit helt begeistrade och sagt att det här var ”världens bästa arbetsplats”.

För 9-klassarna innebär samarbetet mellan Kraton och företagsbyn att eleverna får delta i ett spel där de jobbar i små grupper som fabrikens ”ledningsgrupp”. Tanken är att de ska samla poäng för olika uppgifter. På vilka grunder vinnaren utses kan komma som en överraskning för många unga…

Kommentoi