Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Ditt arbete är betydelsefullt!

På svenska

02.05.2023

Vi funderar alla i något skede av arbetskarriären om det egna arbetet spelar någon roll. Särskilt den yngre generationen fäster allt större vikt vid arbetets innehåll och möjligheterna att påverka det. Sökandet efter betydelse har utmanat även många arbetsgivare.

De flesta finländare tillbringar en stor del av vuxenlivet på jobbet, och därför vore det önskvärt att arbetet och den tid som används på det ska vara viktigt och också kännas betydelsefullt.

Det är lätt att tänka sig att till exempel en läkare, polis eller lärare åtminstone ibland finner en djupare mening i sitt arbete när de hjälper andra, men hur är det egentligen med oss andra? Är det möjligt att uppleva arbetet som betydelsefullt även om det inte handlar om att rädda världen, är ens passion, är högavlönat eller dekorerat med fina titlar?

Det går absolut att uppleva att alla slags arbeten är betydelsefulla.

– Det går absolut att uppleva att alla slags arbeten är betydelsefulla och att allt arbete är viktigt, säger Pasi Pyöriä, som forskar i arbetets betydelse vid Tammerfors universitet.

Han medverkade i Tammerfors universitets forskningsprojektet Duunarit, där man utredde vad de som har ett utförande arbete tänker om betydelsen med arbetet. Det framgick att över hälften av arbetstagarna inom industri och fastighetsservice uppger att de känner sig stolta över sitt arbete.

– Människor över lag vill vara bra på något och ibland klara utmaningar, eftersom det ger en känsla av att lyckas. Man kan vara stolt över att klara jobbet när det känns tungt och påfrestande, konstaterar Pyöriä.

Möjlighet att hjälpa och påverka arbetet

Enligt Pyöriä får många en känsla av betydelse av att kunna hjälpa andra. Det kan till exempel handla om att hjälpa en arbetskamrat, arbetsgemenskapen eller samhället.

– Det är också viktigt med gemenskap, dvs. att jobba i en trevlig och jämlik grupp och få bra feedback på arbetet, säger Pyöriä.

Autonomi är en av de viktigaste faktorerna som ökar betydelsen.

Arbetsgivaren kan stödja gemenskapen genom att erbjuda platser där arbetstagarna kan möta varandra till exempel på mat- och kafferaster.

Enligt Pyöriä är autonomi en av de viktigaste faktorerna som ökar betydelsen, dvs. att arbetstagaren åtmoinstone i viss grad kan bestämma över sina arbetsuppgifter, arbetsmetoder och arbetstakt.

På Hartwall har man tagit tag i utmaningen med en ny verksamhetsmodell för att skräddarsy roller, som möjliggör bearbetning av befattningsbeskrivningen utifrån egna önskemål och talanger.

– Vi uppmuntrar våra arbetstagare att berätta om sina intressen, eftersom det kan öka deras möjligheter att medverka i nya projekt och på längre sikt kanske även att sadla om till helt nya uppgifter, säger personaldirektör Katja Hagström.

Tid att utföra arbetet i lugn och ro utan utmattning

Verksamhetsmodellen för att skräddarsy roller har redan visat sig fungera i praktiken. Hagström poängterar att modellen inte handlar om att hoppa runt mellan olika uppgifter, utan om långsiktig planering och utveckling av arbetet.

Till exempel informerade en person som arbetade på ekonomiavdelningen på Hartwall sina chefer och personalavdelningen om sitt önskemål att få arbeta med viner, eftersom hen var intresserad av vinkultur. Till en början arbetade personen med viner på deltid, men flyttade sedermera helt och hållet från ekonomiavdelningen till vinteamet när en lämplig möjlighet öppnades upp.

Därför är det viktigt att reservera tillräckligt med arbetstid för alla arbetsuppgifter – även drömjobbet.

Befattningsbeskrivningen för en produktchef inom marknadsföringen utökades med en arbetsgrupp för ledning och utveckling, eftersom personen redan hade lärt sig mycket om marknadsföring och ville utvidga sin kompetens mot ledningshållet. Även detta delområde ingår numera i personens arbetstid, och hen behöver inte arbeta med det vid sidan om sin befattning.

– Vi diskuterar arbetsmängden med arbetstagarna för att försäkra oss om att ingen belastas för mycket med nya uppgifter och arbetet kan skötas på ett meningsfullt sätt även när uppgifterna blir mångsidigare, säger Hagström.

Därför är det viktigt att reservera tillräckligt med arbetstid för alla arbetsuppgifter – även drömjobbet. Ett intressant nytt ansvarsområde ökar inte nödvändigtvis känslan av betydelse i arbetet, om man måste sköta det på egen tid. Utmattningssyndrom kan upphäva alla element som bidrar till betydelsen i arbetet.

Arbetstagaren kan själv öka betydelsen med arbetet genom att aktivt koncentrera sig på de goda sidorna i arbetet.

Arbetstagaren kan själv öka betydelsen med arbetet genom att aktivt koncentrera sig på de goda sidorna i arbetet. Hartwall har delvis av just denna orsak börjat handleda arbetstagarna mot att leda sig själva.

– När man identifierar de meningsfulla uppgifterna i ens eget arbete och får energi av dem, orkar man sannolikt också sköta uppgifter som man inte gillar lika mycket utan att bli utmattad, tillägger Hagström.

Kompatibla värderingar

På Hartwall har man alltid skräddarsytt arbetet, en den nya generationen arbetstagare med sina egna förväntningar och till och med krav medförde att det blivit företagets officiella policy. Det är tydligt att unga inte längre godtar samma arbetsmodeller som deras föräldrar.

– Självklart vill vi hålla kvar bra medarbetare. Därför har vi lyft fram idén om att få människan att engagera sig hos oss genom att byta arbetsuppgifter eller arbetssätt, säger Hagström.

Den unga generationen verkar ha nya prioriteringar som avviker från det tidigare.

Essi Wäck, personalutvecklingschef på Unfair Lean Marketing Oy, instämmer med Hagströms observation om att den unga generationen verkar ha nya prioriteringar som avviker från det tidigare.

– Arbetet i sig är inget självändamål längre, utan i stället söker man snarare arbetsuppgifter och arbetsplatser med en värdegrund som stämmer överens med ens egen, säger Wäck.

Unfair Lean Marketing är en marknadsförings- och varumärkesbyrå med drygt 30 medarbetare, som nådde förstaplatsen i den riksomfattande Great Place to Work-tävlingen. Det är en arbetsplats där man vill att arbetsgivarens och även kundernas värderingar ska möta medarbetarnas värderingar.

Värdegrunden anses vara så pass viktig att man ibland låter bli att lämna en offert till potentiella kunder på grund av värdekonflikter.

Värdegrunden anses vara så pass viktig att man ibland låter bli att lämna en offert till potentiella kunder på grund av värdekonflikter. Företaget fäster stor vikt vid att medarbetarens och arbetsgivarens värderingar stämmer överens redan vid rekryteringen.

– Vi vill ha folk som vill komma till oss på grund av arbetskulturen och värderingarna och inte på grund av våra goda anställningsförmåner. Vi är inte nödvändigtvis en bra arbetsplats för alla, men vi försöker vara den bästa möjliga arbetsplatsen för våra medarbetare, påpekar Wäck.

Tid för självutveckling

Bra feedback och en öppen interaktion ökar känslan av betydelse inom arbetsgemenskapen. Arbetstagarna på Unfair Lean Marketing får beröm för sitt arbete på ett gemensamt frukostmöte varje vecka, och en fredag i månaden höjer de en skål för framgångar i vardagen.

– Vi uppskattar också att medarbetarna är i direkt kontakt med kunderna och får feedback även den vägen Det bidrar till att lyfta fram betydelsen i det egna arbetet, säger Wäck.

De bästa idéerna för att utveckla arbetskulturen kommer i allmänhet från arbetstagarna.

På Unfair Lean Marketing utgår verksamheten från respekt för medarbetarna och jämlikhet, något som syns i avsaknaden av en strikt hierarki. Arbetstagarna deltar också i att utveckla företaget.

– Var och en hos oss, från digitala proffs till direktörer är lika värdefulla och allas åsikt väger tungt. Människor får påverka och ge sin röst åt olika saker, säger Wäck.

De bästa idéerna för att utveckla arbetskulturen kommer i allmänhet från arbetstagarna. Det var en sådan idé som gav upphov till Unfair Lean Marketings 4 + 1-modell för arbete, där man använder dagarna från måndag till fredag för kundarbete, medan man på fredagarna fokuserar på att lära, utveckla och återhämta sig.

– Fredagen kan användas till att sova länge och vila hemma, om arbetsveckan varit hektisk. Då kan man också delta i utbildningar som vi anordnar på kontoret, eller till exempel i företagets utvecklingsprojekt, säer Wäck.

Rättvis lön

Det kan verka lite överraskande att cirka 60 procent av finländarna enligt Statistikcentralens studie om arbetsförhållanden anser att arbetets innehåll är viktigare än lönen. Vikten av arbetets innehåll och betydelse får emellertid inte synas som ett minustecken på lönespecifikationen.

– Arbetet har alltid haft en betydelse utöver lönen, men en lön som upplevs vara rättvis är viktigt också med tanke på meningsfullheten. En dålig lön tär på människa och minskar känslan av ett betydelsefullt arbete, poängterar Pasi Pyöriä.

Visst har vi alla ett ansvar för att arbetet är betydelsefullt.

Att öka arbetets betydelse är i stor utsträckning en sak mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, men ansvaret kan delegeras till alla.

– Visst har vi alla ett ansvar för att arbetet är betydelsefullt, oavsett om vi är i växelverkan med arbetstagare, arbetsgivare, chefer, kollegor, kunder eller patienter, säger Pyöriä och tillägger:

– Låt oss fråga oss själva om vi bemöter andra på ett genuint sätt i deras arbete: frågar vi hur de har det och hur de orkar och är vi intresserade av dem?

 

Kommentoi