Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Att få grepp om sitt eget arbete

På svenska

21.02.2017

Kuvateksti: Anu Tuomolin och Tiina Setälä poserar med Kjetil Tyvand, sakkunnig vid Accentures teknologienhet.

De arbetsrelaterade sjukdomarna är kännetecknande för vår tid. Här avses kanske inte de problem som drabbar rörelse- och stödorganen eller orsakar smärta i lederna, men nog sådana mentala problem som kunskapsarbetet kan orsaka. I förebyggande syfte satsar man hos Accenture på ledarskapet och på att personalen ska ha kontroll över sitt eget arbete.

Typiskt för kunskapsarbete är att de arbetsrelaterade hälsoproblemen oftast hänför sig till personalens mentala hälsa och ork. Om gränsen mellan arbete och fritid suddas ut tvingas hjärnan gå på högvarv hela tiden. De första symtomen på utbrändhet är sömnsvårigheter och problem med minnet. Stressen kan också ge upphov till svåra organiska symtom.

Hos Accenture ser man också utmaningar som hänför sig till s k sakkunnigarbete. Accenture är ett ledande globalt företag inom experttjänster och –lösningar. Bolaget driver affärsverk-samhet över hela jorden och personalen samarbetar kontinuerligt med kolleger som finns i andra länder. Arbetet har projektkaraktär och mycket ofta arbetar man i kundernas lokaliteter.

– Också hos oss händer det att anställda drabbas av sjukdomar i rörelse- och stödorganen men merparten av hälsoproblemen gäller nog den mentala hälsan och personalens ork, säger HR-direktör Anu Tuomolin.

– Om man inte tar i tu med problemet medan symtomen är lindriga kan situationen eskalera och leda till långvarig sjukledighet. I det oändliga klarar inte vårt psyke av stress och känslan av otillräcklighet.

Hos Accenture uppmanar man personalen att göra en klar distinktion mellan arbete och fritid. Detta innebär inte nödvändigtvis att arbetet ska begränsas enbart till tjänstetiden, eftersom den internationella verksamheten gör att man ibland måste delta i möten fastän det redan blivit kväll här i Finland. Arbetstiden är flexibel.

I ett internationellt företag är det självklart att man beaktar kulturskillnaderna. Det förekommer en hel del internationellt utbyte mellan enheterna och personalen har möjlighet att tillfälligt eller permanent jobba i ett annat land.

– Nyligen ordnades den nordiska mångfaldsveckan, som tog upp olika arbetskulturer. Vi tar fram olika sätt att agera, mångkulturalism är en rikedom i firman. Verksamheten underlättas om man har överensstämmande system och processer, framhåller Tuomolin.

Den externa coachen som jobbar i företagets utrymmen är mycket populär. Också mindfulness- och jogakurserna brukar vara fullbokade.

God kondis räcker inte

Hos Accenture jobbar man hårt med att förebygga olika problem. Arbetshälsan är en del av företagskulturen och följer oss i allt vi gör. För tio år sedan inledde man ett program som kallas myWellbeing.

För tio år sedan skedde också en stor omstrukturering i arbetslivet. Arbetsmetoderna förändrades då man med utvecklade arbetsredskap kunde börja jobba utan hänsyn till tid och rum. Det behövdes metoder med vilka man kan hantera förändringen och de egna orken.

– Det är mycket viktigt att de som jobbar med tankearbete får tid att återhämta sig. Fastän jag skulle vilja jobba 24/7 klarar varken mitt huvud eller kroppen av det. För att hållas i skick måste mänskorna servas precis som våra bilar, säger Tiina Setälä som leder myWellbeing teamet.

I början koncentrerades programmet till motion och fysiska frågor. På senare tid har man betonat andra delområden. Avgörande vid förebyggandet av problemen är möjligheterna till återhämtning, sund kost och kognitiv ergonomi, men man måste också veta hur man tar kontroll över sitt liv.

– Vi lyssnar till personalens önskemål. På senare tid har det varit mycket populärt med olika former av mindfulness och självstyrningskurser.

Accentures personal har tillgång till en professionell extern coach som varje vecka har mottagning i företagets lokaler. Coachen ger stöd och råd i motions- och kostfrågor och hur man kan nå sina egna mentala mål.

Inom Accenture erbjuder man inte personalen motionssedlar eller andra liknande produkter. I stället ger man de anställda förutsättningar för mental och fysisk utveckling.

– Vi erbjuder personalen möjligheter men i slutändan är det upp till var och en hur man väljer att slå vakt om sitt välbefinnande säger Setälä.

Frågan om ork lyfts kraftigt fram också i kommunikationen. På bolagets intranet finns mycket information och konkreta råd gällande arbetshälsan. Vi skickar också ut nyhetsbrev som tar upp olika temata till personalen.

Effekten av Accentures myWellbeing program har följts upp med ett wellness index under tre års tid och trenden har varit positiv.

Det finns fem jopocyklar som personalen vid behov kan reservera. Tanken är att dessa kan användas t ex för kundbesök eller då man går ut på lunch. Särskilt sommartid då vädret är vackert har cyklarna varit i aktivt bruk.

Återhämtning under dagen

Det är viktigt att ta pauser och återhämta sig. Under arbetsdagen kan personalen besöka husets gym när som helst eller koppla av en stund i vilorummet. Med tanke på orken måste man ha balans i sin vardag.

– God återhämtning från arbetet innebär att man håller tillräckligt många pauser, också s k mikropauser, under arbetsdagen. Varje dag borde det finnas plats för några tillfällen att ladda upp igen, det tar inte lång tid. Men visst är också viktigt med tillräckligt nattsömn av god kvalitet, säger Tiina Setälä.

Att stöda personalens ork ingår som en viktig del av förmansarbetet.

– Genom modellen för tidigt ingripande försöker man upptäcka problemen i tid. De första symtomen på utbrändhet kan t ex vara aggressivt beteende eller att personens humör förändras, hävdar Tuomolin.

Orsakerna till förändringen kan naturligtvis också finnas i privatlivet.

– Vi vill skapa en företagskultur där man bryr sig om varandra. Det ska vara OK att ingripa då någon annan inte mår bra.

Sjukfrånvaron inom Accenture är låg, ca 1,5-2 procent. Medan motsvarande siffra för hela landet i snitt är 5 procent. Att personalen är ung märks i siffrorna. Samtidigt som personalen har enorm energi och lust att jobba rör den sig ibland på gränsen för den egna orken.

– Siffran kan vara för låg – det händer att folk kommer på jobb fastän de inte är helt friska. Då man är sjuk borde man förstå att hålla sig borta tills man samlat krafter och säkert orkar jobba igen, säger Tuomolin.

Hos Accenture har man också flera olika personalklubbar, bl a en läsecirkel och en löpklubb. Vem som helst kan grunda en klubb och företaget svarar för en del av kostnaderna för verksamheten.

Ledningskulturen avgör

Det är viktigt att man på alla arbetsplatser slår vakt om personalens välbefinnande. I det intensiva kunskapsarbetet ser Anu Tuomolin detta som ett verkligt livsvillkor för affärsverksamheten.

– Sist och slutligen är det fråga om en liten investering eftersom effekten direkt syns i hur personalen orkar och i företagets resultat.

Det viktigaste man kan göra för personalens välbefinnande är att förändra ledningskulturen i Accentures globala verksamhet.

– Vi vill se varje arbetstagare som en individ med egna styrkor. Företaget har övergått till ett coachande ledarskap. Arbetstagarna måste känna att man lyssnar till dem och uppskattar dem. Först då kan man börja må bra. Motionsaktiviteter och hjärn-gymnastik fungerar sedan som stöd för detta. Det är viktigt att den enskilda individen upplever att hen har möjlighet att avancera och utvecklas i arbetet och livet.

Anu Tuomolin hävdar att företagshälsovården i den nuvarande modellen och företagets egna personalarbete är alltför långt från varandra.

– Företagshälsovården borde inte koncentrera sig enbart på att sköta sjukdomar. Vi har sökt en samarbetspartner som kan integrera företagshälsovården, förebyggandet och vården av problemen till en helhet, säger Tuomolin.

Eftersom Accentures personal är så ung har företaget inte så stora företagshälso-vårdsproblem. Men nu borde man jobba på att problemen inte heller ska dyka upp i framtiden. Riskerna väntar om 10-20 år. Finland är ett föregångsland i fråga om hälsovård och därför är borde det vara möjligt att hitta någon som kan erbjuda en sådan servicehelhet.

Kommentoi