Telman tekijät

Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat yhteistyössä Telma-lehteä.

Telman tuottaa ja toimittaa Genero.

telma@telma-lehti.fi

Työsuojelurahasto

Työsuojelurahaston tavoitteena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskuksen tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä. Toiminta kohdistetaan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön lisäksi esimiehiin ja luottamushenkilöstöön.

Työturvallisuuskeskus tarjoaa koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja työyhteisöille. Päärahoitus toimintaan tulee työnantajien maksamista tapaturmavakuutusmaksuista Työsuojelurahaston kautta.

Työsuojelurahastoa ja Työturvallisuuskeskusta hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt.

Lisätietoja

Työsuojelurahasto
Työturvallisuuskeskus

 

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvostolla on kokonaisvastuu lehden kehittämisestä, linjauksista ja sisällöstä.

telma@telma-lehti.fi (viesti välittyy Telman toimituskunnalle)

 

Työturvallisuuskeskus

Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki
www.ttk.fi

Rauno Hanhela, toimitusneuvoston puheenjohtaja
0400 725 723

Mikko Kuivalainen, viestintäpäällikkö
044 502 4080

Tuuli Vattulainen, viestinnän asiantuntija
050 302 8470

 

Työsuojelurahasto

Kaisaniemenkatu 1 C
00100 Helsinki
www.tsr.fi

Kenneth Johansson, päätoimittaja
09 6803 3310
043 824 1431

Päivi-Maria Isokääntä, viestintäasiantuntija
09 6803 3318
050 593 3475

 

Genero

Risto Rytin tie 33
00570 Helsinki

etunimi.sukunimi@genero.fi
genero.fi

Katarina Cygnel-Nuortie, sisältöstrategi
050 431 6834

Jouko Vuorela, vastaava tuottaja
044 502 9732

Tomi Metsä-Heikkilä, AD
0400 405 309

 

Toimituskunta

Toimituskunta ideoi ja valmistelee lehden kehittämis- ja sisältöesitykset toimitusneuvostolle sekä koordinoi ja tukee lehden tekoa.
telma@telma-lehti.fi (viesti välittyy Telman toimituskunnalle)

 

Työturvallisuuskeskus

Tuuli Vattulainen, viestinnän asiantuntija
050 302 8470

Työsuojelurahasto

Päivi-Maria Isokääntä, viestintäasiantuntija
09 6803 3318
050 593 3475

Genero

Jouko Vuorela, vastaava tuottaja
044 502 9732

Katarina Cygnel-Nuortie, sisältöstrategi
050 431 6834

Tomi Metsä-Heikkilä, AD
0400 405 309