Telman tekijät

Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat yhteistyössä Telma-lehteä.

Telman toteuttaa käytännössä Otavamedia OMA.

telma@telma-lehti.fi

Työsuojelurahasto

Työsuojelurahaston tavoitteena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskuksen (TTK) tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä. Toiminta kohdistetaan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön lisäksi esimiehiin ja luottamushenkilöstöön.

Työturvallisuuskeskus tarjoaa koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja työyhteisöille. Päärahoitus toimintaan tulee työnantajien maksamista tapaturmavakuutusmaksuista Työsuojelurahaston kautta.

Työsuojelurahastoa ja Työturvallisuuskeskusta hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt.

Lisätietoja

Työsuojelurahasto
Työturvallisuuskeskus

 

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvostolla on kokonaisvastuu lehden kehittämisestä, linjauksista ja sisällöstä.

telma@telma-lehti.fi (viesti välittyy Telman toimituskunnalle)

Toimitusneuvoston jäsenet

Työturvallisuuskeskus TTK

Yrjönkatu 29 C, 5 krs
00100 Helsinki
www.ttk.fi

Rauno Hanhela, toimitusneuvoston puheenjohtaja
0400 725 723

Mikko Kuivalainen, viestintäpäällikkö
044 502 4080

Tuuli Vattulainen, viestinnän asiantuntija
050 302 8470

 

Työsuojelurahasto

Pohjoisesplanadi 21 A
00100 Helsinki
www.tsr.fi

Kenneth Johansson, päätoimittaja
09 6803 3310
043 824 1431

Päivi-Maria Isokääntä, viestintäasiantuntija
09 6803 3318
050 593 3475

 

Otavamedia OMA

Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia
etunimi.sukunimi@otavamedia.fi
oma.otavamedia.fi

Karoliina Närvänen, tuottaja
0400 256 114

Päivi Laakso, tuottaja
050 327 5328

Antti Pulkkinen, AD
050 323 1227

 

Toimituskunta

Toimituskunta ideoi ja valmistelee lehden kehittämis- ja sisältöesitykset toimitusneuvostolle sekä koordinoi ja tukee lehden tekoa.
telma@telma-lehti.fi (viesti välittyy Telman toimituskunnalle)

Toimituskunnan jäsenet

Työturvallisuuskeskus TTK

Yrjönkatu 29 C, 5 krs
00100 Helsinki
www.ttk.fi

Tuuli Vattulainen, viestinnän asiantuntija
050 302 8470

Työsuojelurahasto

Pohjoisesplanadi 21 A
00100 Helsinki
www.tsr.fi

Päivi-Maria Isokääntä, viestintäasiantuntija
09 6803 3318
050 593 3475

Otavamedia OMA

Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia
etunimi.sukunimi@otavamedia.fi
oma.otavamedia.fi

Karoliina Närvänen, tuottaja
0400 256 114

Verna Julkunen, koordinaattori
050 586 1825

Liisa Seppo, AD
040 567 4137