Telma

Telma on Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen julkaisema työelämän kehittämisen erikoislehti.

Telma tuo työelämän kehittämiseen liittyvän uusimman tiedon työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytysten parantamiseksi työyhteisöissä.

Telma esittelee käytännönläheisesti työelämätutkimuksen tuloksia, hyviä esimerkkejä, malleja ja tukimuotoja.

Telman tuottaa ja toimittaa Genero.

Jakelu

Telma jaetaan maksutta työsuojelu- ja työterveyshenkilöstölle, esimiehille ja luottamushenkilöstölle sekä työelämätutkijoille ja viestinnän ammattilaisille.

Telman levikki on noin 60 000 kappaletta.

Telman voi myös tilata maksutta.

Printti- ja verkkolehti

Telma julkaistaan sekä painettuna että verkossa neljästi vuodessa. Lehden pääjutut käännetään ruotsiksi ja englanniksi lehden verkkosivuille. Telma tuotetaan myös näkövammaisille lukijoille soveltuvana versiona (lisätietoja info@thp.nkl.fi).

ISSN 1797-285X (verkkojulkaisu)
ISSN 1797-2841 (painettu)
ISSN 2342-3544 (äänilehti)

Vuoden 2022 aikataulu

1/2022 ilmestyy 16.2.2022
2/2022 ilmestyy 4.5.2022
3/2022 ilmestyy 14.9.2022
4/2022 ilmestyy 30.11.2022

Tekijänoikeudet

Lehden ja verkkopalvelun aineiston asiallinen, hyvän käytännön ja tekijänoikeuslain mukainen käyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan.

 

Soita organisaation puhelinnumeroon tehdäksesi osoitteenmuutoksen.