kolumni

14.05.2020

Yhdenvertaisuuden ulottuvuudet

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että kaikkia pitää kohdella samanarvoisesti, taustasta riippumatta.

Samanarvoinen kohtelu työelämässä tarkoittaa sitä, että jokaisen erityistarpeet ja elämäntilanteet huomioidaan siten, että jokaisella on samanlaiset mahdollisuudet työntekoon.

Ikä on edelleen yleisin selittäjä syrjinnälle. Syrjinnän kohteeksi joutuu usein myös vammainen tai muuten osatyökykyinen. Syrjinnän taustalla voi olla myös heikko kielitaito tai muu kommunikointiin vaikuttava yksilöllinen tekijä.

Vaikka vakavat suvaitsevaisuusongelmat näkyvätkin uutisoinnissa, isossa kuvassa moninaisuuden hyväksyminen on mennyt eteenpäin. Toisaalta yt-neuvotteluissa yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työpaikka on edelleen useammin uhattuna kuin nuorempien.

Syrjintä on usein tiedostamatonta. Siksi pitää pyrkiä vaikuttamaan jokaisen työntekijän asenteisiin siten, että kukin havahtuisi korjaamaan ajatteluaan ja suhtautumistaan erilaisuuteen. Moni kaipaa lisää rohkeutta erilaisuuden kohtaamiseen.

Työyhteisön näkökulmasta erilaisuus on voimavara. Työpaikoilla erilaiset persoonat täydentävät toisiaan. Erilaisuus lisää luovuutta ja tuo uusia näkökulmia. Muiden kulttuurien tuntemisesta on apua monissa töissä.

Anonyymi rekrytointi on hyvä tapa löytää sopivia henkilöitä ilman ennakkoluuloja. Työ voidaan organisoida monella tavalla ja työpaikan fyysisiä järjestelyjä voidaan muuttaa. Selkokieliset materiaalit ja kuvien avulla opastaminen ovat hyviä keinoja torjua kielimuuria.

Etätyöskentely lisää yhdenvertaisuutta monella tavalla. Esimerkiksi alueellinen tasa-arvo sekä työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuus lisääntyy, kun työnteon paikka ei ole ratkaiseva. Etätyö ei tietenkään ole kaikille mahdollista, mutta meneillään oleva poikkeustila on osoittanut sen toimivuuden monien kohdalla.

Rauno Hanhela

päätoimittaja

rauno.hanhela@ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.