Julkaisut

10.09.2018

Virkistävästi tunteista

Camilla Tuominen, Tammi 2018

Uutuuskirja Johda tunteita – menesty työelämässä ruotii tunteiden merkitystä työssä.

Camilla Tuominen on pitkään tehnyt ansiokasta työtä tunteiden merkityksen esille nostajana. Hän on muun muassa kehittänyt tunteita dokumentoivan Emotion Tracker -sovelluksen. Nyt hän on kirjoittanut populaarin tietokirjan tunteiden johtamisesta. Kirja on tyyliltään omalaatuinen – varmasti tarkoituksella –, eikä sitä pysty lokeroimaan mihinkään perinteiseen luokkaan. Se ei ole tietokirja, ei muistelmateos, ei päiväkirja eikä blogi, vaan kaikkien näiden jonkinlainen yhdistelmä.

Tunteet ovat tärkeitä, ja erityisesti työelämässä ne sivuutetaan aivan liian usein. Tuomisen kirja on sinänsä tervetullut puheenvuoro tähän asiaan. Se on hyväntuulinen kirja, jota on hauska lukea.

Kirja koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa perustellaan aiheen tärkeys. Toinen osa käsittelee tunteiden johtamista ja kolmas sitä, mitä hyvää tunteiden paremmasta huomioimisesta ja johtamisesta seuraa.

Kirja on ensi näkemältä varsin helppo­lukuinen, se muistuttaa jossain määrin lastenkirjaa värikkäine piirroskuvituksineen, jotka ovat kirjoittajan käsin piirtämiä. Kuvia on paljon. Ehkä jopa liikaa.

Kirjoittajan mukaan hän havainnollistaa omaa oppimistaan aihepiiristä näiden kuvien avulla. Se on myös niiden suuri heikkous. Kuvissa on tavattoman suuri määrä asiaa, mutta ne eivät aukea lukijalle – ainakaan kovin helposti. Siinä määrin henkilökohtaisia mindmappeja kuvat ovat.

Toinen hämmentävä seikka on, että kirjassa on käytetty erittäin paljon englanninkielisiä ilmaisuja. Kaikki sitaatit on jätetty kääntämättä. Kun kieli on näinkin ”finglishiä”, herää kysymys, olisiko ollut parempi kirjoittaa koko kirja englanniksi ja tehdä suomenkielinen laitos erikseen. Äidinkielisyys on poikkeuksellisen tärkeää, kun puhutaan tunteista.

Kirjan ansio on, että se yhdistelee postmodernilla tavalla hyvinkin erilaisia tunteisiin liittyviä näkökulmia ja tyylejä, mikä virkistää ajattelua. Alkuun olisi tosin kaivannut hieman vankempaa teoreettista pohdintaa. Tunnetutkimuksen yksi perusasia on erottaa toisistaan tunteet (emotions) ja tunnetilat (moods). Tunteet vaihtuvat nopeasti ja tunnetilat hitaasti. Nyt tämä erottelu puuttuu kokonaan, vaikka sillä on hyvin suuri merkitys vaikkapa tunnetilojen johtamisen kannalta.

Antti V. Aro
Johtava työterveyspsykologi
Terveystalo

Lue kirjasta lisää kustantajan verkkosivuilta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.