kolumni

18.02.2021

Vi flexar tillsammans

Flexibilitet och förändring är orden som i dagens arbetsliv är på allas läppar. Det finns många orsaker till kravet på flexibilitet, t ex arbetstagarens privatliv, arbetsbelastningen eller att det på arbetsplatsen plötsligt behövs en större arbetsinsats. Bakom större förändringar ligger ofta en ny och annorlunda livssituation eller betydande förändring på arbetsplatsen.

För många har coronan naturligtvis inneburit stora förändringar i arbetet. Det påtvingade distansarbetet har blivit rutin för många och distansarbetet påverkar oss på olika sätt. Detta framgår av en undersökning som gjorts vid högskolorna i Tammerfors och som presenteras i detta nummer.

Flexibiliteten har ofta två ansikten. De digitala hjälpmedlen gör det möjligt för oss att jobba flexibelt. Samtidigt finns det risk för att det uppstår en klyfta mellan dem som har och dem som saknar digital kompetens, vilket ökar ojämlikheten i arbetslivet.

En familjevänlig arbetsplats eller möjlighet att samordna jobb och familjeliv är något som omfattas av alla moderna arbetsplatser. Det finns många sätt att förverkliga detta och nyttan är entydig. Arbetstagare som får flexa mår bra och får mycket gjort. Man kan också vända på steken. Om företaget eller organisationen är flexibel så vill också arbetstagarna flexa och ge litet mer tillbaka.

Med våra val och beslut kan vi påverka flexibiliteten i arbetsgemenskapen och dess nätverk. Det behövs flexibla metoder framför allt för att dagens ungdomar ska få fotfäste i arbetslivet och orka jobba.

Det är värt att eftersträva positiv flexibilitet och självledarskap. Risken är stor att arbetstagarna flexar för mycket och t ex fortsätter att jobba även om de är sjuka. Med tydliga spelregler som verkligen efterlevs skapas ömsesidigt förtroende, vilket i sin tur möjliggör en positiv flexibilitet.

Ett är ändå säkert: det kommer att behövas allt mer flexibilitet, tillämpning och förutseende i arbetslivet, d v s det som avses med modeordet resiliens.

Rauno Hanhela

Chefredaktör

rauno.hanhela@ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.