Julkaisut

03.12.2014

Työkaverina pelko

Lauri Sundell, PS-kustannus 2014

Työkaverina pelko – väkivaltariskien ennakointi ja hallinta

Kirja valottaa väkivallan uhkaa, ennakointia ja hallintaa asiakastyössä. Työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia sekä väkivallan ja pelon syitä tuodaan esiin. Teos soveltuu monille kohderyhmille, vaikka tapausesimerkit ovat enimmäkseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja sairaanhoidon piiristä.

Opastuksen, perehdyttämisen, koulutuksen ja riittävän usein toistuvan harjoittelun merkitystä sekä yksilön omaa vastuuta korostetaan. Turvallisuutta haittaavina tekijöinä kirja tuo esiin muun muassa kiireen, stressin sekä puutteet ammatillisuudessa ja tunteiden kontrolloinnissa. Teos herättää kysymään, onko työyhteisöissä hoidettu väkivaltaan varautuminen kunnolla vai ollaanko vain näennäisturvallisuuden tasolla.

Sanatonta viestintää korostetaan, mikä on paikallaan, sillä sanattoman viestinnän vahva vaikutus verrattuna sanalliseen korostuu ristiriita-, uhka- ja kriisitilanteissa. Paikoittain käsitteitä käytetään epäjohdonmukaisesti. Mehrabianin tutkimukseen viittaavassa kaaviossa on harhaanjohtavasti mainittu äänenpaino, vaikka alkuperäisessä tutkimuksessa puhutaan paralingvistiikasta, johon kuuluu painotuksen lisäksi monia muitakin äänellisiä tekijöitä. Sanallisenkaan viestin merkitystä ei tule vähätellä. Kirjassa todetaan, että ei ole merkitystä sillä, mitä sanotaan, vaan miten sanotaan. Sen sijaan voisi sanoa, että merkitystä on sekä sillä, mitä sanotaan, että sillä, miten sanotaan. Sanallinen viestintä sisältää aina myös sanatonta viestintää, mutta sanaton viestintä toimii yksinkin.

Teksti sisältää hieman toistoa. Se voi toki puolustaa paikkaansa, sillä kertaus tehostaa muistamista. Kirja esittää toteuttamiskelpoisia käytännön neuvoja. Esimerkit valaisevat ja selkeät kaaviot havainnollistavat asiaa. Lukujen lopussa on tiivistetty yhteenveto olennaisista seikoista. Kirjan kieli on helppoa ja ymmärrettävää. Kirjaa voi suositella pikku puutteista huolimatta. Toivottavasti se herättää työyhteisöjä arvioimaan ja kehittämään turvallisuuskulttuuriaan.

Kirjoittaja on puheviestintäkouluttaja, FM

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.