Julkaisut

03.11.2020

Uniikit lumihiutaleet?

Verna Julkunen

Atte Mellanen
ja Karoliina Mellanen:
Hyvät, pahat ja milleniaalit
– miten meitä tulisi johtaa

Monen vanhempiin sukupolviin kuuluvan johtajan mielikuva milleniaaleista työelämässä on tämä: suhteellisuuden taju kateissa, itsekkäitä, vaikeasti johdettavia ja häipyvät joka tapauksessa puolen vuoden jälkeen surffamaan toiselle puolelle maapalloa.

Työelämän sukupolvien välinen kuilu tuntuu tällaisten kommenttien perusteella syvältä.

Miksi tämän vuosina 1980–2020 syntyneen milleniaalisukupolven johtamista ja työpaikkaan sitouttamista pidetään erityisen vaikeana? Kysymykseen etsii vastausta Atte ja Karoliina Mellasen kirja Hyvät, pahat ja milleniaalit – Miten meitä tulisi johtaa.

Tärkein syy siihen, etteivät milleniaalit sitoudu työpaikkaansa on kirjan mukaan yritysten perinteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan enemmän numeroita kuin ihmisiä. Milleniaalien odotukset ja tarpeet työelämää kohtaan ovat erilaisia kuin edeltävien sukupolvien, eikä heitä pysty motivoimana perinteisillä tulosjohtamisen keinoilla, kuten hienolla tittelillä,
lisävastuulla tai paremmalla palkalla.

Aihe on ajankohtainen, sillä lähitulevaisuudessa globaalista työvoimasta jo 75 prosenttia on milleniaaleja. Työikäisten määrä on suurten ikäluokkien eläköityessä laskussa, ja kilpailussa hyvistä työntekijöistä pärjäävät ne työpaikat, joissa ihmiset haluavat oikeasti työskennellä.

Hyvät, pahat ja milleniaalit -kirjassa milleniaalit kertovat itse, minkälaista johtamista he tarvitsevat, jotta heidän täysi potentiaalinsa olisi työelämän käytettävissä.

Kirjoittajien tekemien haastattelujen ja kyselyn mukaan milleniaalit arvostavat työssä muita sukupolvia enemmän erityisesti miellyttävää työyhteisöä, arvostuksen ja kannustuksen saamista sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen, ulkoapäin annettu arvostus ja palaute sekä tasa-arvoinen kohtelu motivoivat heitä. Milleniaalien johtaminen vaatiikin esihenkilöiltä ihmislähtöisyyttä ja kykyä vastata yksilön tarpeisiin.

Kirjassa käydään läpi työelämän sukupolvien piirteitä, sitten erityisesti milleniaalien sukupolvea ja sen kokemia haasteita työelämässä ja lopuksi keskitytään konkreettisesti siihen, kuinka milleniaaleja tulisi johtaa työkaluja ja vinkkejä unohtamatta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.