kolumni

03.09.2019

Unga på jobbet

Framtiden tillhör ungdomarna. Men antalet unga i arbetslivet blir allt lägre om nativiteten förblir på dagens nivå. Därför är det viktigt att ge ungdomarna en positiv och realistisk bild av arbetslivet. Det lönar sig att erbjuda ungdomarna sommarjobb och praktikantplatser, vilket många arbetsgivare de facto också gör. Samtidigt har man också märkt att det uppstår nya kreativa idéer då ungdomarna får jobba tillsammans med kolleger som har varit med redan länge.

Det som motiverar unga är inte nödvändigtvis samma faktorer som motiverar oss som hunnit upp i mogen ålder. Ungdomarna förväntar sig att jobbet ska kännas meningsfullt och vill att arbetsgemenskapen är sund och uppmuntrande. Cheferna ska kunna förklara för ungdomarna vad den egna organisationen gör och varför detta är viktigt. I motsats till de erfarna arbetstagarna förväntar sig ungdomarna ett flexibelt gränssnitt mellan arbete och fritid. Detta för med sig en del risker, eftersom ungdomarna inte nödvändigtvis i tid märker då de tar ut sig för mycket.

De digitalt infödda (Digital Natives) har vant sig vid de sociala mediernas snabba tempo. Denna vana sitter i och de unga tar den automatiskt med sig också ut i arbetslivet. I praktiken innebär det t ex att ungdomarna väntar sig att cheferna och kollegerna så fort som möjligt ska reagera på vad än de gjort och ge dem respons. Situationen kommer naturligtvis så småningom att ändra sig i det skede då vi börjar få chefer  och kolleger som också hör till some-generationen

Finns det då något som är bestående när arbetslivet förändras? Jag tror att inskolningens betydelse fortsättningsvis kommer att vara oerhört viktig. Då ungdomarna ger sig ut i arbetslivet måste man för dem framhålla vikten av säkerhet – och allra helst ska man göra det redan tidigare. Här har cheferna en viktig uppgift liksom då det gäller att förhindra att ungdomarna blir utbrända. Ingen har glädje av att 25-30 –åringarna blir utbrända på jobbet.

Låt oss tillsammans se till att uppfinningsrikedomen, ivern, experimentlusten och kamratandan som man möter på daghemmens lekplatser också kan upprätthållas på våra .

Avslutningsvis vill jag tacka alla som ställde upp för en intervju och lät sig fotograferas för detta nummer av Telma. Era exempel visar att vi alla kan dra ett strå till stacken för att göra vårt arbete och våra arbetsplatser ännu bättre.

Kenneth Johansson

chefredaktör

kenneth.johansson@tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.