kolumni

20.11.2019

Työ on kohtaamista

Palveluammatissa toimiva kohtaa asiakkaat, hoitotyötä tekevä kohtaa potilaat ja omaiset, opettaja kohtaa oppilaat ja huoltajat, esiintyvä taiteilija kohtaa yleisön. Kohtaamistilanteet muuttuvat. Monissa ammateissa vuorovaikutustaitojen merkitys on lisääntynyt. Halutaan henkilökohtaista palvelua. Pelkkä läsnäolo ei riitä.

Tosilla työ sisältää paljon voimaannuttavia kohtaamisia. Muusikot ja näyttelijät saavat aplodeja ja ovat positiivisessa vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Toisaalta kritiikkikin saattaa olla kovaa ja hyvin henkilökohtaista.

Monissa ammateissa, esimerkiksi poliisi tai sosiaalityöntekijä, kohdataan ihmisiä varsin ikävissä tilanteissa. Tällöin jaksamista auttaa mahdollisuus olla avuksi ja tunne siitä, että tekee yhteiskunnan kannalta merkittävää työtä. Tällaisissa ammateissa on työyhteisön toimivuudella ja tuella tavallistakin suurempi merkitys.

Ikävä kyllä negatiiviset kohtaamiset ovat yhä useamman arkea monissa töissä. Esimerkiksi opettajat saavat lokaa niskaansa oppilaiden huoltajilta mitä erikoisimmista syistä. Vaikuttaa siltä, että eri ammattikuntien arvostus on vähentynyt ja sananvapauden nimissä on lupa toimia tutkittua tietoa vastaan.

Sosiaalinen media on tuonut elämäämme aivan uudenlaisen kohtaamispaikan. Se on parhaimmillaan paikka jakaa positiivista palautetta ja pahimmillaan paikka systemaattiselle häirinnälle. Sosiaalisessa mediassa on helppo häiritä anonyymisti ja häirinnän kohteeksi voi joutua yllättävistä syistä.

Kohtaamisiin voi valmentautua. Harjoittelu auttaa erityisesti tyytymättömien henkilöiden kohtaamisessa. Näissä tilanteissa myös ennalta sovitut toimintatavat ja esimiesten tuki ovat ensiarvoisen tärkeitä. Myös erilaisia sosiaalisen median tilanteita on syytä harjoitella. Työpaikalla on hyvä olla pelisäännöt siitä mihin reagoidaan, miten reagoidaan ja kuka reagoi.

Kaikilla meillä on työssämme hyviä kohtaamisia, jotka kannattelevat meitä. Hyviä kohtaamisia kannattaa vaalia ja järjestää itselleen, niiden voimalla kestää myös vaikeat tilanteet.

Rauno Hanhela

toimitusneuvoston puheenjohtaja

rauno.hanhela@ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.