Julkaisut

18.05.2017

Työ ei ole paikka – kokemuksia tuottavasta etätyöstä

Jussi Roine ja Juha Anttila, Onsight Helsinki Oy

Työn tekemisen ajan ja paikan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät tieto- ja viestintätekniikan kehittyessä. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvin vaihtelevaa. Osasta käytäntöjä on sovittu tarkoin työnantajan ja työntekijän kesken, osa muotoutuu ilman muodollisia menettelytapoja.

Etätyö Suomessa on lisääntymään päin. Se voi olla perinteistä kotona tehtävää etätyötä tai liikkuvaa etätyötä, jota tehdään työmatkojen yhteydessä organisaation muissa toimipisteissä, asiakkaiden tiloissa, kahviloissa, lentokentillä, hotellien auloissa sekä muissa satunnaisissa paikoissa.

Jussi Roine (Onsight Helsinki) ja Juha Anttila (IICT) ovat kirjoittaneet etätyökokemuksistaan kirjan Työ ei ole paikka ja haastavat lukijoita antamaan palautetta sekä kertoman näkemyksensä muuttuvan työympäristön mahdollisuuksista ja haasteista.

Kirja nostaa esiin etätyön perinteiset myytit ja vahvistaa tutkittua ja omaakin kokemustani siitä, että ne ovat kumottavissa. Kokemuksellinen ote ja elävä kerronta on tervetullut lisä usein varsin riski- ja normipohjaiseen pohdintaan. Kirja on tarkoitettu kaikille niin säännöllisesti kuin satunnaisesti etätyötä tekeville kuten myös siitä unelmoiville.

Roine ja Anttila määrittelevät etätyön siksi tuottavaksi ajankäytöksi, joka kyetään saavuttamaan työaikana toimiston tai oman kiinteän työpisteen ulkopuolella. He tunnistavat viisi etätyön päätyyppiä: viikoittainen etätyöpäivä kotona, projektityö tai vaihe, asiakasprojekti, silppu- ja sälätyö sekä matka-ajan hyödyntäminen. Etätyötä käsitellään kirjassa työnantajan ja -tekijän näkökulmasta, puhutaan pelisäännöistä, laitteista, työkaluista, kalenterin kurissapidosta, tehtävien hallinnasta, ergonomiasta, aikavarkaista ja tietoturvasta vain joitakin keskeisiä aihealueita mainitakseni.

Kirjassa tuodaan esiin konkreettisin henkilökohtaisin esimerkein etätyön hyödyt ja mahdolliset haasteet sekä keinot, joilla ongelmat ratkaistaan ja parhaimmillaan ehkäistään. Samalla muistutetaan, että etätyö ei sovi kaikille ja on olemassa useita ammatteja, joissa etätyö on vaikea saada toimivaksi käytännöksi.

Roineen ja Anttilan mukaan työ ei ole paikka eikä edellytä eksoottista työpistettä vaan rauhaa, tilaa ja toimivia työvälineitä. Parhaimmillaan etätyöntekijä tunnistaa päivän hyödyt lopettaessaan työt ja iloitessaan aikaansaannoksestaan. He muistuttavat myös, että etätyö ei ole pelkkää auringonpaistetta. Kritiikki kumpuaa huonosti sovituista pelisäännöistä sekä työntekijän kyvyttömyydestä kantaa oma vastuunsa työn suorittamisesta etänä tehokkaasti. Etätyö vaatii itsekuria!

Toivottavasti mahdollisimman moni Telman lukija, mukaan lukien omat työtoverini, lukevat kirjan. Siinä on jokaiselle jotakin ja useimmille paljon hyödyllistä tietoa, jolla voi selättää info- ja someähkyn sekä parantaa omaa etätuottavuutta ja hyvinvointia.

www.onsight.fi

Kirjoittaja on asiantuntija, TtM, Työturvallisuuskeskus TTK:ssa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.