Julkaisut

01.06.2021

Tunne itsesi, voi hyvin työssä

Verna Julkunen

Moni kiireistä arkea elävä saattaa kokea, että sen pohtiminen, kuka olen ja mitä oikein haluan, on turhaa oman navan tuijottelua hektisen työelämän pyörteissä. Itsen ääreen kannattaa pysähtyä, sillä itsetuntemus lisää hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua myös työelämässä.
Jokainen meistä pystyy vaikuttamaan omaan työhyvinvointiinsa, mutta usein siitä kiinnostutaan vasta, kun kaikki ei ole kunnossa. Ja niin kokee moni: noin 60 prosenttia suomalaisista kokee työnsä kuormittavaksi.

Itsetuntemuksen rooli on suuri työhyvinvoinnissa: kun tietää, omat rajansa, arvonsa ja tavoitteensa, on helpompaa löytää työn imu ja mielekkyys tai itselle sopiva uusi ura ja voida hyvin.

Ihan jokaisen on hyvä opetella tunnistamaan, mikä on oma tapa reagoida stressiin ja miten välttää huonoja valintoja, jotka ylläpitävät sitä. Tai minkälaiset asiat ylipäänsä motivoivat työssä.

Psykologian tohtori, työterveyspsykologi Marjo Pennosen kirjoittama Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin -kirja kokoaa työhyvinvointiin vaikuttavat asiat yhteen. Kirjassa käsitellään Työterveyslaitoksen määrittelemiä työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat terveys ja toimintakyky, osaaminen, arvot, asenteet ja motivaatio sekä johtaminen, työyhteisö ja työ. Niiden lisäksi käsitellään omana kohtanaan työntekijän minää eli persoonallisuutta, itsetuntoa, ajatuksia ja tunteita, jotka omalta osaltaan vaikuttavat työhyvinvointiin.
Kirja lähestyy työhyvinvointia nimenomaan yksilön näkökulmasta, vaikka yhteiskunnan rakenteet ja säännöt työkykyyn vaikuttavatkin. Yksilön vastuu omasta hyvinvoinnistaan ei kuitenkaan poista työnantajan ja työyhteisön vastuuta turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Selkeästi nimetyt luvut auttavat rusinat pullasta haluavaa lukijaa keskittymään niihin asioihin, jotka itseä kiinnostavat, esimerkiksi: Kuinka parannan jaksamistani tai Miten teen oman osaamiseni näkyväksi. Kirja toimii tietysti myös kannesta kanteen luettuna. Jokaisen käsiteltävän aihealueen lopussa on itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävä pohdintatehtävä. Niiden ääreen kannattaa pysähtyä ja tehdä vaikka muistiinpanoja.

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.