kolumni

19.02.2020

Terveys vai työterveys?

Terveys ja hyvinvointi ovat tavoittelemisen arvoisia asioita.

Molempien termien eteen sopii luontevasti myös sana työ. Silloin tarkoitetaan toimenpiteitä, joita työpaikoilla voidaan tehdä yksilön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Samalla edistetään myös työn tuottavuutta. Asiantuntija-apua löytyy tarvittaessa työterveyshuollosta.

Digitaaliset palvelut helpottavat nykyisin myös pientyöpaikkoja hyödyntämään työterveyshuollon osaamista aiempaa enemmän. Teknologiaa hyödyntämällä on mahdollista saada lakisääteiset työterveyshuollon palvelut lähivuosina kaikille työpaikoille.

Nyt viimeistään arvaat, että Telman tässä numerossa teemana on työterveys.

Työterveyshuollon tehtävänä on, yhdessä työpaikan kanssa, ehkäistä työstä aiheutuvat terveysvaarat. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi työterveyshuoltopalveluihin sisältyy myös sairauksien hoitoa. Jos luet Telman tämän numeron kaikki jutut, niin huomaat, että työterveyteen ja työkykyyn vaikuttaa ratkaisevassa määrin työterveyshuollon toiminnan ohella myös oma toimintamme työpaikalla.

Työpaikkojen käytettävissä on nykyisin tutkimustietoon perustuvia malleja ja menetelmiä, joiden avulla on mahdollista havaita henkilöstön työkykyyn vaikuttavat muutokset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hyviksi todettuja käytännön keinoja työvuoron aikaiseen palautumiseen ovat esimerkiksi taukoliikunta sekä luontokokemukset joko aidossa tai virtuaaliluonnossa. Hybridiversiona tästä voidaan pitää kävelykokouksia. Niissä on mahdollista yhdistää luontokokemus keskusteluun työasioista.

Vaikka työssä on oltava palautumistaukoja, niin ylivoimaisesti merkittävin palautuminen tapahtuu kuitenkin nukkuessa. Silloin palaudutaan niin työn kuin vapaa-ajankin aiheuttamista rasituksista.

Kenneth Johansson

Päätoimittaja

kenneth.johansson@tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.