kolumni

18.05.2017

Teknologi och nya arbetsmetoder

I en gammal översatt schlager från 1962 sjunger den inhemska gruppen Four Cats att ”allting förändras, allt förändras, inget är längre som det var”. Just nu känns refrängen extra aktuell. Den tekniska utvecklingen, digitaliseringen och robotiken revolutionerar också arbetslivet i ett tempo som inte verkar avta. Också arbetskulturen förändras. Numera jobbar man sällan ensam för sig utan snarare i grupp eller team. Vi är en del av en ständigt pågående förändringsprocess som gäller såväl teknik som arbetsmetoder. Förändringen har blivit ett bestående fenomen.

De tekniska hjälpmedlen planeras av mänskor men att använda sig av dessa redskap är i och för sig inte en garanti för produktivitet och effektivitet, om vi inte klarar av att använda dem på rätt sätt. I handelsbranschen frigör digitaliseringen försäljarna så att de får tid att möta kunden, i fabriken kan en robot ta hand om vissa klart avgränsade uppgifter så att mänskorna kan sköta sådana uppgifter som kräver anpassningsförmåga och beslut. Transportbolagen koordinerar sitt arbete med mobil utrustning och i lastbilshytten kan föraren följa med sin last på en datorskärm. I skolorna används den nya teknologin för att ge undervisningen ett mervärde.

Man kan till och med komplettera arbetsgemenskapen med virtuella arbetstagare i form av datorprogram eller robotar som efterliknar mänskornas sätt att utföra vissa uppgifter. De digitala arbetstagarna passar bra för att utföra enformiga rutinuppgifter som snabbt tråkar ut en mänska. Man talar också om artificiell intelligens. Superdatorerna sållar ut data med hisnande fart och erbjuder olika lösningsalternativ.

Tiden präglas också av entusiasm. I många uppstartföretag jobbas det på nytt sätt och med stor motivation. I dessa företag söker man idéer och innovationer samt nya finansieringsmodeller.

I vår tid behövs det mer gränser och helhetsgrepp. Arbete och fritid måste sammanjämkas genom att bägge parter flexar. Låt maskinerna knega dygnet runt, den orkar nog. Lyckligtvis är mänskan ändå inte en maskin utan en mänska!

Rauno Hanhela

chefredaktör

rauno.hanhela@ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.