kolumni

27.11.2017

Tehdään töissä sitä, mikä toimii

Kuinka paljon kestät tyytymättömyyttä, ennen kuin olet valmis muuttamaan työtapaasi? Mihin vedät rajasi?

 

Tyytymättömyys ei vähene vanhoilla konsteilla ja vauhtia lisäämällä. Työtapojen muutos edellyttää vaivannäköä ja näkökulman vaihtamista. Uuden tavan tulee olla vanhaa parempi. Aikaisemmat onnistumisen kokemukset ja suunnan selkeys helpottavat. Muutosta ei tapahdu, jos et tiedä seuraavaa askelta.

Hyvin toimivien käytänteiden tunnistaminen työyhteisössä ja keskittyminen asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa ohjaavat tekemistä uutta kohti. Pohdinnat yhteisistä aikaansaannoksista ja itse kukin onnistumisista rohkaisevat puhaltamaan yhteiseen hiileen. Sidosryhmien ja asiakkaiden odotukset ja tarpeet konkretisoivat sitä, mistä meidän tulee aloittaa.

Tunnetaidot kuuluvat työpaikalle. Muutoksen katalyytteinä toimivat luottamus ja kokemus työyhteisön psykologisesta turvallisuudesta. Luottamus toisiin näkyy avoimuutena ja arvostuksena. Kuunteluna ja toisen ymmärtämisenä, joka sallii myös epävarmuuksien, heikkouksien ja pelkojen esiin tuomisen. Tunteet ovat työssä aina läsnä. Pelko eristää ja jättää yksin, vaikka pelon tunteesta ei puhuttaisikaan.

Tunnepitoisia keskusteluja yhteisön ja organisaation menestymisen kannalta keskeisistä asioista ja päätöksistä ei voi estää. Konfliktien sietäminen, hankalien asioiden puheeksi ottaminen ja ongelmien ratkaiseminen kuuluvat työhön. Myös ikäviä ja kivuliaita päätöksiä on uskallettava tehdä. Ihmisiä ei pidä kuitenkaan sekoittaa ongelmiin. Ongelmat ovat ongelmia. Ihminen ei ole ongelma.

Yhteisymmärrys syntyy rakentavien ja ratkaisukeskeisten keskustelujen kautta, kun jokainen saa lausua kyseessä olevasta asiasta mielipiteensä ja tulla kuulluksi. Aito osallistumisen kokemus sitouttaa yhteisön toimintaan.

Miten vastuuta kannetaan? Hyvässä yhteisössä kaikki kantavat vastuunsa omasta tekemisestään, puheistaan ja asenteistaan. Vastuuta ei jätetä pomon ja esimiesten harteille. Organisaation toiminnan selkeys ja ymmärrettävyys, esimiesten esimerkki ja johtamisen läpinäkyvyys antavat hyvän tuen henkilökohtaisen vastuunkantoon.

Työn tekemisen fokus on tuloksissa, tavoitteiden toteuttamisessa. Omat intressit, itsen, oman tehtävän ja roolin korostamisen ja mukavuudenhalun voi jättää sivuun organisaation ja työyhteisön hyväksi.

Työssä on syytä keskittyä asioihin, jotka lisäävät hyvän tekemistä ja yhteiseen hiileen puhaltamista. Ihmisten taitavuuteen uskominen luo vapautta ja vastuuta toimia uudistavasti ja innostavasti. Se tuo myös rohkeutta tuoda omia näkemyksiä ja ehdotuksia esille ilman erillisiä kehotuksia. Työ edellyttää meiltä oman energian ja sisäisen kipinän johtamista, itsensä ja muiden arvostamista, halua auttaa ja tehdä hyvää. Parhaimmillaan työ syntyy luottamuksesta ja rennosta otteesta, onnistumisen uskosta ja hyvin nukutuista öistä. Työn tekeminen edellyttää itsearviointia, peiliin katsomista, uuden oppimista ja jatkuvaa parantamista. Työ edellyttää yhteistyötä muiden kanssa.

Sari Puurtinen

valmentaja, Juuriharja Consulting Group

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.