På svenska

30.11.2021

Ta hand om andra på din arbetsplats

Psykologisk trygghet är en gemensam uppfattning om att en grupp är trygg för personligt risktagande och att alla kan vara sig själva utan att bli förlöjligade, säger Kirsi Yli-Kaitala från Finlands Arbetshälsoinstitut.

Den psykologiska tryggheten på arbetsplatser ställs ofta på prov. Enligt Olli Viljanen på Humap utvärderas vi ständigt på arbetsplatsen, vilket gör att det lätt uppstår behov av att upprätthålla en fasad. Om du aldrig frågar något och inte kommer med idéer eller tankar, kommer du att rädda dig själv från andras bedömningar.

För att genuin diskussion och för att nya idéer ska dyka upp är det viktigt att kunna vara sig själv och ta risker utan rädsla för negativa konsekvenser. Öppen interaktion mellan anställda är en ännu viktigare faktor för teamprestationer än den individuella förmågan. Psykologisk trygghet är alltså i största möjliga utsträckning också en faktor som påverkar organisationens produktivitet.

Öppenhet i förberedelser skapar också psykologisk trygghet.

Att stödja öppen diskussion och dialog är en gemensam sak. Vi måste också våga berätta om misstag och tillsammans fundera hur de kunde undvikas. Från arbetarskyddssynpunkt är det speciellt viktigt att lyfta fram risksituationer och diskutera dem öppet. Vad kunde ha hänt, varför inträffade risksituationen och hur kunde de potentiella olyckorna förknippade med risksituationen förhindras?

Öppenhet i förberedelser skapar också psykologisk trygghet. Om ledningen vågar ta upp oavslutade ärenden blir det lättare för alla medlemmar i arbetsgemenskapen att föra sina idéer till en gemensam diskussion.

Psykologisk trygghet innebär också att ta hand om andra.

I ett föränderligt arbetsliv förändras också arbetsbeskrivningarna hela tiden. Ingen ska kastas direkt in i nya uppgifter utan att se till att de har både kompetensen och verktygen till att utföra de uppgifter som de tilldelats. Den anställda måste ha en känsla av att jag kan det här och lyckas med det.

Psykologisk trygghet innebär också att ta hand om andra. Vi vågar agera modigare när vi vet att arbetsgemenskapen stöder oss. Trygghetskänslan påverkas av lednings- och chefsarbete, men lika viktigt är hela arbetsgemenskapens ömsesidiga uppskattning och förtroende.

 

Rauno Hanhela

redaktionsrådets ordförande

rauno.hanhela@ttk.fi

Rauno Hanhela

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.