kolumni

03.12.2015

Risktagarnas tidevarv

Vi lever i en tid då risk är ordet som finns på allas läppar. Vi beundrar dem som vågar ta risker, nya företagare uppmuntras till att ta risker och överlag är det ”den som tar risker som har framgång”. Detta kan kallas positivt risksnack. Vi måste ha mod att överskrida gränserna, komma på nya möjligheter och våga utnyttja dem.

Men det finns situationer då risksnacket inte ger framgång. Om jag möter en arbetstagare som genast meddelar att han är en fördomsfri risktagare sätter jag nog ett stort frågetecken i marginalen. Eller om jag då jag vill byta ut fönstren i mitt hem får en offert där det står ”vi är ett modigt företag som vågar ta risker” är det osannolikt att jag väljer just detta bolag. Det finns situationer då riskerna verkar frånstötande.

Häri ligger riskpratets kluvenhet. På längre sikt är de arbetsplatser och företag som uttryckligen undviker risker framgångsrika – oberoende av vilket område vi talar om. Dessa företag identifierar farorna och bedömer riskerna omsorgsfullt för att därefter fatta beslut om hur man ska gardera sig mot riskerna. För dem är risktagningen inte en modenyck utan något trist som ibland trots allt måste göras.

I år sporrar Olycksfallsdagskampanjen oss till att sluta stressa. Brådska hör till de största riskfaktorerna. Alltför ofta godkänner man stressen och fortfarande glömmer man alltför ofta att bedöma riskerna och orsakerna ordentligt.

På många arbetsplatser och i många framgångsrika organisationer har man beredskap att tackla nya situationer och olika risker. I tidningen hittar du goda exempel på detta både från byggsektorn och från industrin och servicesektorn.

Låt inte dig luras av risksnacket utan använd ditt förstånd.

Ville Saarikoski

Tf ordförande för Telmas redaktionsråd

Ville.saarikoski@ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.