Rekisteriseloste on laadittu henkilötietolain mukaisesti ja sivustolla olevien tietojen käyttöoikeudet tekijänoikeuslain pohjalta.

Rekisteriseloste. Henkilötietolaki (523/99) § 10.

Laatimispäivä

Päivitetty 2.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Työsuojelurahasto
Pohjoisesplanadi 21 A, 00100 Helsinki (6.6.2018 alkaen)
p. 09 6308 3311

Työturvallisuuskeskus
Yrjönkatu 29 C, 00100 Helsinki
p. 09 616 261

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi-Maria Isokääntä
Työsuojelurahasto
Pohjoisesplanadi 21 A, 00100 Helsinki
p. 09 6803 3311
paivi-maria.isokaanta@tsr.fi

Tuuli Vattulainen
Työturvallisuuskeskus
Yrjönkatu 29C, 00100 Helsinki
p. 09 616 261
tuuli.vattulainen@ttk.fi

3. Rekisterin nimi

Telma-lehden osoiterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Telma on Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen julkaisema työelämän kehittämisen erikoislehti.

Telma jaetaan maksutta työsuojelu- ja työterveyshenkilöstölle, esimiehille ja luottamushenkilöstölle sekä työelämätutkijoille että viestinnän ammattilaisille.

Telma-lehden jakelua varten kerätään osoiterekisteriä, joka perustuu säännönmukaiset tietolähteet -kohdassa mainittujen tahojen lähettämiin osoiterekistereihin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista: etunimi, sukunimi, toimipaikka, katuosoite tai PK, postinumero, postitoimipaikka, maa ja lähde.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Työsuojeluhenkilörekisteri/Työturvallisuuskeskus
 • TTK:n intressirekisteri
 • Työsuojelurahasto
 • AKT ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto
 • EK Elinkeinoelämän keskusliitto
 • HENRY ry Henkilöstöjohdon ryhmä
 • IAU ry Ilmailualan Unioni
 • Telma-lehti
 • KEY ry Kaupanalan esimiesliitto
 • KT ry Kuntatyönantajat
 • Laatukeskus
 • Suomen Lakimiesliitto
 • Terveystoimittajat ry
 • METO-Metsäalan Asiantuntijat ry
 • MVL ry Meijerialan Ammattilaiset
 • PAM ry Palvelualojen ammattiliitto
 • Paperiliitto ry
 • PAU ry Posti- ja logistiikka-alan unioni
 • STM Työsuojeluhallinto
 • Suomen Psykologialiitto ry
 • SEL ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto
 • SM-U ry Suomen Merimies-Unioni
 • STLY ry Suomen Työterveyslääkäriyhdistys
 • STTHL ry Suomen työterveydenhoitajaliitto
 • SVTL ry Kirkon alojen ammattijärjestö
 • SÄHKÖLIITTO Sähköalojen ammattiliitto ry
 • Työfysioterapeutit ry
 • VTT
 • YTN ry Ylemmät Toimihenkilöt
 • JUKO ry Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
 • TEHY ry
 • PARDIA Palkansaajajärjestö
 • TEM Työ- ja elinkeinoministeriö
 • SUPER ry Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
 • SLPL ry Suomen Laivanpäällystöliitto
 • JYTY ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto
 • Työelämän tutkimusyhdistys ry
 • OAJ ry Opetusalan Ammattijärjestö
 • RIA ry Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit
 • JHL ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
 • TTL Työterveyslaitos
 • VVL ry Vakuutusväen Liitto
 • Työturvallisuuskorttikouluttajat
 • Suomen Journalistiliitto
 • Teollisuusliitto
 • Kirkon työmarkkinalaitos
 • PROLIITTO Ammattiliitto Pro Ry
 • Rakennusliitto Ry HUOMIO! Aina kysely!!!
 • Tietoasiantuntijat ry
 • Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
 • SSSL ry Suomen Sosiaalidemokraattinen lehdistö
 • Kunnan- ja kaupunginjohtajat/Eduskunta/Fonectalta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Telma-lehden osoitteiden käsittely ja päällekkäisten osoitteiden tarkistus on ulkoistettu.

Alihankkijoiden kanssa on tehty kirjalliset sopimukset osoitteistojen luottamuksellisuudesta ja niiden hävittämisestä käytön jälkeen. Osoiterekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä kaupallisissa markkinointitarkoituksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Osoiterekisterit hävitetään käytön jälkeen. Osoitteet toimitetaan www.telma-lehti.fi-sivustolla kirjautumisen kautta portaaliin.

Soita organisaation puhelinnumeroon tehdäksesi osoitteenmuutoksen.