kolumni

23.02.2017

Också jobbet kan göra en sjuk

Årets första Telma nummer befattar sig med arbetsrelaterade sjukdomar och hur man kan förebygga dem. Jag rekommenderar varmt för alla att läsa tidningen, även om du av någon orsak inte intresserar dig för hur man kunde främja arbetssäkerheten och –hälsan. Av artiklarna i tidningen framgår vilka sjukdomar misslyckade eller inte genomförda arbets-säkerhetslösningar kan leda till. Konsekvenserna kan t ex vara arbetsrelaterade sjukdomar, yrkessjuk-domar, en sjukdom som hänför sig till arbetet eller en arbetsolycka. Bekanta termer för många av oss, men sällan tänker vi på vad de egentligen innebär. Termerna sammanblandas ofta och blir till ett oklart virrvarr, ibland används de t o m som synonymer för varandra. Det är alltså en besvärlig fråga vi tar upp.

Arbetsrelaterade sjukdomar är ett ganska nytt begrepp. En kvalificerad gissning är, att ingen talade om arbetsrelaterade sjukdomar då pyramiderna byggdes. Kanske fanns det inte heller behov av det. Om en byggjobbare blev under ett flera ton tungt stenblock miste han med största sannolikhet livet och hann alltså aldrig utveckla någon arbetsrelaterad sjukdom. Överraskande nog finns samma olycksorsaker kvar fastän det gått flera tusen år sedan pyramiderna byggdes – olyckorna och uppgifterna har alltsåbara ändrat form litet grann. Men i en artikel i detta nummer beskrivs också ett jobb där fallande stenblock utgör ett riskmoment.

De förlängda arbetskarriärerna innebär att vi under en längre tid hinner exponeras för kemikalier och fysisk belastning. Därför måste vi satsa mer på att förebygga de arbetsrelaterade sjukdomarna för att inte gå miste om den nytta som eftersträvas genom förlängningen av karriärerna. Automationen har gjort slut på många jobb som tidigare orsakade arbetsrelaterade sjukdomar och den här utvecklingen fortsätter. Å andra sidan har detta för många inneburit att andelen hälsovådligt sittande arbete i stället ökat. Orsaken till de arbetsrelaterade sjukdomarna har alltså bara bytts ut. Risken för att råka ur askan i elden finns alltså då man försöker förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. För att på riktigt lyckas krävs det en kombination av många olika instansers sakkunskap.

Kenneth Johansson

chefredaktör

kenneth.johansson@tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.