kolumni

28.11.2017

Mikä ihmeen psykososiaalinen kuormitus?

Lehtemme teemana on psykososiaalinen kuormitus. Moni saattaa miettiä, mitähän se semmoinen on. Hieno termi pitää sisällään monia tärkeitä, ihan tavallisia asioita, esimerkiksi työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön toimivuuteen liittyviä seikkoja. Tai yksin työskentelyn haittoja, yhteistyön tai tiedonkulun toimivuutta tai syrjivän kohtelun välttämistä.

Monilla työpaikoilla on hienosti onnistuttu tasapainottamaan psykososiaalista kuormitusta. Yleensä onnistumisen takana ovat suunnitelmallinen asioiden käsittely ja selkeät toimintatavat. Perusasioita ovat selkeät tehtävänkuvat ja vastuut sekä sopiva määrä sopivan haasteellista työtä osaamiseen nähden. Myös työympäristön turvallisuus on psykososiaalisen hyvinvoinnin kivijalka. Kokonaisuuteen vaikuttaa myös se, mitä teet vapaa-ajalla.

Haastavin asia lienee kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun käsittely. Ensimmäisenä tulee kysyä, mikä on kiusaamista ja mikä ei. Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä esimerkiksi laiminlyönteinä, vähättelynä, sivuuttamisena, eristämisenä, syrjimisenä tai suosimisena. Epäasiallista kohtelua eivät ole esimerkiksi työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvat toimet, työhön liittyvä normaali päätöksenteko tai työtehtäviin liittyvien ongelmien käsittely työyhteisön jäsenten kesken. Määritelmät on kyllä selkeästi kirjoitettu, mutta rajanveto ei silti ole aina helppoa.

Meillä suomalaisilla on tapana hautoa asioita mielessämme ja siten mustata omaa mieltämme. Puheeksi ottaminen ei ole helppoa, varsinkaan, jos työpaikan kulttuuri ei sitä tue. Se on kuitenkin ainoa tie ongelmien ratkomiseksi.

Työpaikan psykososiaalisen tasapainon luomisessa on erityisen tärkeää saada aikaan luottamuksen ilmapiiri ja tunne siitä, että kaikkia työyhteisön jäseniä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Myös työstä saatu arvostus, työyhteisön sosiaalinen tuki ja myötätunto ovat avainasemassa. Johtaminen on tärkeä osa kokonaisuutta, mutta viime kädessä koko työyhteisö tekee työpaikkakulttuurin.

Rauno Hanhela

päätoimittaja

rauno.hanhela@ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.