kolumni

06.05.2020

Likabehandlingens dimensioner

Med likabehandling avses att alla personer har samma värde och att ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, hälsotillstånd, sexuell läggning eller annan personlig orsak. Diskrimineringslagen förutsätter att alla ska behandlas likvärdigt oberoende av sin bakgrund.

I arbetslivet innebär likvärdig behandling att den enskilda arbetstagarens personliga specialbehov och livssituation måste beaktas så att alla har samma förutsättningar att jobba.

Åldern är fortfarande den vanligaste diskrimineringsorsaken. Det finns också många som diskrimineras på grund av sin funktionsvariation eller för att deras arbetsförmåga är begränsad. Diskrimineringen kan också bero på arbetstagarens bristande språkkunskaper eller någon annan individuell omständighet som begränsar kommunikationsförmågan.

Trots att allvarliga toleransproblem brukar uppmärksammas i medierna har toleransen ändå generellt sett ökat i arbetslivet. Men fortsättningsvis ligger de som fyllt 50 risigare till än de yngre arbetstagarna då det blir aktuellt med samarbetsförhandlingar på arbetsplatsen.

Diskrimineringen sker ofta omedvetet. Därför måste man försöka påverka attityden hos arbetstagarna så att de förändrar sitt tänkesätt och sin attityd till dem som är annorlunda. Det gäller att våga möta det som är olikt oss själv.

Olikheten är ändå en resurs för arbetsgemenskapen. På jobbet kompletterar personligheterna varandra. Olikheten ökar kreativiteten och ger nya perspektiv. Att känna andra kulturer kan vara till nytta i många uppgifter och jobb.

Anonym rekrytering är ett utmärkt sätt att fördomsfritt hitta lämplig arbetskraft. Man kan organisera arbetet på många sätt och de fysiska arrangemangen på arbetsplatsen kan oftast anpassas. För att övervinna språkmuren kan man med fördel använda lättläst material och bilder vid inskolning och handledning av personalen.

Distansarbetet ökar likställdheten på många sätt. Den regionala jämställdheten och möjligheten att sam-ordna arbete och familj förbättras då det inte längre spelar någon roll på vilket ställe man befinner sig då man jobbar. Fastän alla inte kan erbjudas distansarbete har det rådande undantagsläget ändå visat att distansjobb är ett reellt alternativ för ganska många.

Rauno Hanhela

chefredaktör

rauno.hanhela@ttk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.