kolumni

07.10.2020

Johtajasta etävalmentajaksi

Koronapandemia on muuttanut johtamistyötä nopeammin kuin arvasimmekaan.

Johtajat ovat joutuneet miettimään, miten pysyä ajan tasalla etätyötä tekevien jaksamisesta, työajoista ja työntekijöiden fiiliksestä. Johtajista on tullut muutamassa kuukaudessa etävalmentajia ilman sen kummempaa koulutusta.

Suomessa tehdään eniten etätöitä koko Euroopassa. Eurofoundin mukaan lähes 60 % suomalaisista työssä käyvistä siirtyi etätyöhön, kun korona alkoi levitä Eurooppaan. EU-maissa näin teki keskimäärin 37 %. Ruotsissa luku oli 42 %, Virossa 36 %, Kreikassa 26 % ja Romaniassa vain 18 %.

Tämä kertoo mielestäni siitä, että suomalaisilla työpaikoilla osaaminen on korkealla tasolla ja hyvä työilmapiiri. Meillä on myös vahva luottamus toistemme tekemisiin. Esimiehet luottavat henkilöstöön, työntekijät toisiinsa ja henkilöstö esimiehiin.

Työ on koronapandemian aikana muuttunut yhä enemmän itseohjautuvaksi yhdessä sovittujen pelisääntöjen ja organisaation tavoitteiden määrittelemissä puitteissa. Johtajan tehtävänä on etätyössäkin tukea henkilöstöä ja kuunnella heidän näkemyksiään ennen päätösten tekemistä.

Myös päinvastainen ilmiö on tuttu ainakin itselleni. Tuntuu hyvältä, kun joku ehtii omien kiireidensä ohella auttaa ja neuvoa asioissa, joita ei itse osaa.

”Mitä kuuluu?” on hyvä kysymys työpaikalla. Vastaajalla on mahdollisuus halutessaan kertoa häntä vaivaavasta asiasta, jolla saattaa olla vaikutusta myös työn tekemiseen. Vuorovaikutuksen seurauksena luottamus säilyy työpaikalla ja tuen antaminen puolin ja toisin mahdollistuu.

Johtajan kannattaa johtaa organisaatiota omana itsenään.

Asia käy ilmi useassa Telman tämän numeron jutussa. Silloin henkilöstön on helppo tehdä töitä ja oppia jopa lukemaan esimiesten ajatuksia. Edestakaisin mielipiteissään poukkoileva johtaja vaikeuttaa luottamuksen syntymistä. Tämän seurauksena henkilöstön on myös vaikea toimia itseohjautuvasti – varsinkin etätyössä. Yhdessä sovitut toimintatavat ja pelisäännöt ovat osoittautuneet kullan arvoisiksi koronakaudella.

COVID-19-viruksen leviäminen on hyvä esimerkki ja harjoitus siitä, kuinka johtajan on valmistauduttava kaikkeen mahdolliseen. Johtajia on aina kannustettu uusien menetelmien ja työtapojen kokeilemiseen organisaatioissaan.

Nyt niihin on ollut todellinen mahdollisuus!

Kenneth Johansson

Toimitusneuvoston puheenjohtaja

kenneth.johansson@tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.