kolumni

11.09.2017

I samverkan!

Samarbete ger styrka, ett plus ett är tre, tillsammans är vi mer, vi drar åt samma håll –  uttryck som sannolikt är bekanta för alla. Vi vet alltså att allt löper bättre om man samarbetar. Vi jobbar till-sammans med en eller flera andra personer. Tekniskt sett verkar det enkelt. Och det bästa av allt – det leder till en hel del reella framgångar!

Samarbetet på arbetsplatserna innebär att alla är med om att brainstorma och utveckla arbetet. Vid närmare eftertanke låter det ganska krävande. Hur får man t ex alla arbetsskift och alla deltids- och visstidsanställda att engagera sig i de gemensamma utvecklingsprocesserna och förverkligandet?

Ett gott bevis på att samarbete fungerar på arbetsplatserna är en symfoniorkester. Alla orkester-medlemmar tar med sig sitt ”arbetsverktyg” och sin kompetens till jobbet. Slutresultatet blir något mycket större och mer imponerande än vad de enskilda musikerna hade kunnat åstadkomma på egen hand. Men, för att samarbetet ska lyckas behövs det en ledare eller coach som i detta fall kallas kapellmästare.

Finland fyller snart 100 år. Också detta är resultatet av ett omfattande samarbete som pågick i flera generationer. Därför är jag säker på att vi tillsammans kan utveckla de finländska arbetsplatserna  så att de blir just så bra som vi vill ha dem. Trösterikt är att det tar tid att utveckla arbetsplatserna och deras samarbetskultur. Innan du tar dig an utvecklingsarbetet har du alltså gott om tid att läsa  berättelserna om lyckade projekt som beskrivs i Telma. Här hittar du kanske nya idéer som du kan tillämpa på ditt eget jobb, trots att ”copy paste” inte per se passar in i detta sammanhang.

Jag önskar dig en nyttig läsestund

Kenneth Johansson

chefredaktör

kenneth.johansson@tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.