kolumni

12.09.2016

Gemensam arbetsplats – gemensamma risker

I det här numret av Telma tar vi upp utmaningarna som arbetssäkerheten på gemensamma arbetsplatser ställs inför. Hur bär sig företagen som verkar i delade utrymmen eller på samma arbetsplats som andra åt för att garantera säkerheten? Vi kan utgå från att utmaningarna är stora, särskilt för finländarna som så gärna fokuserar bara på det de själv har för handen och inte bryr sig så mycket om andra. Säkerhetsfrågorna måste ändå skötas gemensamt. Detta gäller också i de fall då företagen inte nödvändigtvis har ett affärsekonomiskt samarbete, t ex de som verkar i ett kontorshotell.

Lagstiftarna får ofta kritik för att de inte håller jämna steg med förändringarna i arbetslivet. Arbetarskyddslagens 49 och 54 paragraf visar ändå att riksdagen var före sin tid då den stiftade dessa paragrafer om hur man ska sörja för säkerheten på gemensamma arbetsplatser och formulerade dem så att man begriper dem med vanligt bondförnuft. Men fortsättningsvis har man inte lyckats leva upp till dem på alla arbetsplatser där de borde göras. För att rätta till situationen borde man utarbeta metoder som gör det möjligt för folk från olika företag att lära känna varandra. Arbetssäkerheten förbättras då man vet vilka de andra som jobbar i samma lokaliteter är. Då blir det också lättare att uppleva säkerheten som en gemensam uppgift.

Långtgående har man tagit sig an problemen på de gemensamma arbetsplatserna via byggarbetsplatserna och de stora industriföretagen. Detta är på sätt och vis logiskt, men det gäller att hålla i minnet att många småföretag verkar i lokaler som likaså utgör en sådan gemensam arbetsplats som avses i arbetarskyddslagen

Slutligen vill jag tacka läsarna! I vår läsarenkät som gjordes våren 2016 fick Telma ännu en gång toppbetyg. 86 procent av er ansåg att Telma är en publikation med nyttigt innehåll. Vi gör vårt bästa för att så skall vara också i fortsättningen!

Kenneth Johansson

Redaktionsrådets ordförande

kenneth.johansson@tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.