Johtaminen

12.09.2016

Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä

Ulla Vilkman, Talentum 2016

On vaikea sanoa, kumpi on kana ja kumpi muna, mutta teknologioiden kehittyminen ja joustavat organisoitumisen muodot ovat haastaneet johtamisen ja johtajuuden perin pohjin. Käsillä oleva kirja lähestyy aihetta esimiehen osaamishaasteiden näkökulmasta.

Kirja käynnistyy väljällä joustavan organisoitumisen muotojen, niiden etujen ja haasteiden kuvauksella. Tämän jälkeen siirrytään etäjohtamisen kulmakiviin, joiksi määritellään luottamus, arvostus, avoimuus, toimivat pelisäännöt sekä avoin vuorovaikutus ja yhteisöllisyys.

Etäjohtamisen vaateiden tunnistamisen jälkeen siirrytään konkreettisiin keinoihin parantaa etäjohtamista laatimalla toiminnan pelisääntöjä. Esimerkkinä ovat tavat johtaa tavoitteellista toimintaa ja monimuotoisia tiimejä erilaisin tapaamisin kasvokkain ja virtuaalisesti. Kirja päätyy etäjohtajan ominaisuuksien ja taitojen kuvaukseen ja niiden omakohtaiseen tunnistamiseen. Lisäksi kuvataan tyypillisiä sekä yksilölliseen että yhteisölliseen käyttöön tarkoitettuja avoimia ja organisaation sisäisiä yhteistyöteknologioita ja media­ympäristöjä sekä vinkkejä niiden käyttöön.

Kirja päättyy henkilöstöhallinnon näkökulmaan. Siinä nostetaan esille etätyöhön liittyvät työpaikan sisäiset sopimukset ja yhteiskunnallinen säätely, koko organisaation tasoiset tavat tukea uuden tyyppisiä töitä esimerkiksi tilojen avulla sekä esimiesten valinnalla.

Kirjan lähestymistapa on käytännöllinen ja kohdistettu erityisesti etäjohtajille ja henkilöstöhallinnolle. Tutkimusevidenssiin viitataan rivien välissä, mutta oletettavasti tekijä on luettavuuden parantamiseksi jättänyt tarkat viitteet pois. Uskottavuutta kuitenkin lisäävät haasteita ja toimintatapoja havainnollistavat tapausesimerkit.

Etäjohtaminen on yksi kandidaatti alati uusiutuvien johtamismallien joukossa. ”Kilpailevia” näkökulmia viime vuosina ovat olleet hajautettu johtajuus ja itsensä johtaminen, joissa pallo siirretään hajautettua työtä tekeville.

Yllättävää kyllä, vastaavia käytännön tarpeisiin suunnattuja suomenkielisiä kirjoja on suhteellisen vähän. Koska työtovereineni kanssa kaksitoista vuotta sitten kirjoittamani kirja Hallitse hajautettu organisaatio sai lukijoita nihkeästi, toivon, että käsillä oleva kirja menestyy. Sen lukeminen on taatusti hyödyllisempää kuin lukematta jättäminen.

Kirjoittaja on työ- ja organisaatiopsykologian professori Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.