kolumni

16.05.2019

Esimies rakentaa risteyksiä mobiiliin työhön

Työn muotoilulla tarkoitetaan työntekijästä lähtöisin olevaa toimintaa, jolla hän muokkaa työnsä sisältöjä ja toimintatapoja soveltumaan arvoihinsa, osaamiseensa ja tarpeisiinsa. Se on työntekijän keino hallita työn vaatimuksia ja resursseja. Työn muotoilu edistää yksilön työn iloa, psyykkistä pääomaa, työssä suoriutumista ja työllistymistä, mutta samalla myös työtiimien sitoutumista ja organisaation tuloksellisuutta.

Mobiilissa työssä on työn lisäksi muotoiltava toimintaympäristöä itselle sopivaksi, mielekkääksi ja työn iloa edistäväksi. On pohdittava, onko sopivaa käydä liikeneuvottelua samalla kun tekee perheelle ruokaa. Miten asettaa rajaa työn ja muun elämän välille, kun rajat ovat yhä hämärämpiä sekä itselle että muille työyhteisöissä? Käynnissä olevassa New Ways of Working -projektissa (NewWoW) selvitimme, miten pk-yrityksissä henkilöstö muotoilee mobiilin työnsä toimintaympäristöä.

Mitä opimme? Erityisesti sen, että mobiilin työn toimintaympäristöä tulee jäsentää yhdessä. Jos yksikseen päättää panostaa hyvään palautumiseen ja olla virtuaalisesti saavuttamattomissa, ja kollega vastaavasti päättää kuormituksensa keventämiseksi vastata työposteihin myös viikonloppuna, voi lopputulos olla ristiriitainen. Aivan liian vähän on rohjettu muotoilla mobiilin työn toimintaympäristöä yhdessä ja sopia käytäntöjä, jotka lisäävät koko tiimin voimavaroja ja joista pidetään kiinni. Vaikka itseohjautuvuus on mobiilin työn ehdoton plussa, rinnalle tarvitaan yhdessä ohjautumista ja kollektiivista työn muotoilua.

Tarvitaan uutta sanoitusta perinteisten ”varmista ja valvo” -ohjeiden rinnalle.

Eniten pk-yritysten henkilöstö puhui työajasta ja siitä, että aikaa yhdessä oppimiselle ja reflektiolle ei tahdo olla. Vaikka tehtäväajan ja sosiaalisen ajan jäsentäminen on vaativaa ja hankalaa, erityisen vähän työssä on niin sanottua reflektioaikaa. Mobiilit työntekijät kaipasivat paitsi ajallisia myös tilallisia risteyksiä, joissa voivat kohdata ja kysyä, miten homma meni, mitä siitä opimme, haluammeko kokea saman uudelleen. Mobiilin työn esimiehen tehtävä on näiden risteysten rakentaminen. Myös työn muotoilua koskevissa tutkimuksissa suositellaan tätä työtä esimiehille.

Uudet työnteon tavat ja vanhanaikaiset käsitykset esimiestyöstä ajavat pomot ahtaalle. Tarvitaan uutta sanoitusta perinteisten ”varmista ja valvo” -ohjeiden rinnalle. Esimiesten on tarpeen muotoilla työtään. Esimiesismien opiskelun voi jättää vähemmälle ja keskittyä kuulemaan mobiilin tiiminsä toiveita muun muassa siitä miten, missä ja milloin tulisi olla läsnä ja miten parhaiten auttaa tiiminsä jäseniä työn tavoitteiden ja ilon saavuttamisessa.

Mobiilin työn esimiehet voivat myös muotoilla työtään johtotiimeissään. Muotoilun kohteeksi on helppo osoittaa aineksia: miten etäisyys muutetaan läheisyydeksi, miten sohvalta käsin voi olla riittävästi läsnä, miten kiirepuhe käännetään palautumispuheeksi, miten videopalaverissa lisätään läsnäoloa ja osallisuutta. Täältä saadaan uusia sanoituksia esimieskirjoihinkin. Etätyöksi nimetty tarvitsee sekin pian uuden käsitteen.

Ursula Hyrkkänen

Ursula Hyrkkänen työskentelee Turun ammatti- korkeakoulussa tutkimus- ja koulutus-päällikkönä. Hän on johtanut monia mobiili-, monipaikkaista ja virtuaalista työtä ja työhyvinvointia koskevia projekteja.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.