kolumni

20.02.2019

Ergonomian anatomia

Ergonomia on meille kaikille tuttu termi, mutta mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan? Ergonomia tuo monelle edelleen mielikuvan työn fyysisestä ergonomiasta, on työ sitten tehtaassa, ajoneuvossa tai toimistossa.

Itse ymmärrän ergonomian niin, että on sitä parempi, mitä vähemmän hankausta tai kitkaa muodostuu työtä tekevän ihmisen ja työn välille. Tätä kitkaa voidaan poistaa ergonomiaa parantamalla. Samalla paranee myös työturvallisuus, työhyvinvointi ja sitä kautta tuottavuus. Nykyisin kognitiivinen ergonomia eli niin sanottu aivoergonomia on noussut tärkeäksi ergonomian osa-alueeksi lähes kaikissa ammateissa. Sillä tarkoitetaan aivojen kykyä käsitellä työssä tarvittavaa tietoa. Muisti ja oppiminen ovat keskeisiä aivoergonomiaan liittyviä tekijöitä.

Haasteena perinteisen, fyysisen ergonomian kohdalla on ollut, että se voidaan hoitaa teknisillä ratkaisuilla kuntoon. Työpaikoilta löytyy kuitenkin esimerkkejä siitä, että tämä ei riitä. Monet työtä helpottavat apuvälineet lojuvat käyttämättöminä, koska henkilökuntaa ei ole opastettu niiden käyttöön. Silloin työtä tehdään edelleen vanhalla totutulla ja kuormittavalla tavalla.

Lopuksi – tai oikeastaan aluksi – on muistettava, että sekä kognitiivisen että fyysisen ergonomian perustana on hyvä esimiestoiminta ja johtaminen. Johtamisella vaikutetaan ergonomian kannalta oleellisiin tekijöihin, kuten töiden organisointiin, henkilöresursseihin ja rahan käyttöön. Hyvällä johtamisella varmistetaan niin kognitiivisen kuin fyysisen ergonomiankin toteutuminen työssä.

Vastuu omasta ergonomiasta on yhä enemmän meillä itsellämme. Esimerkiksi paljon etätyötä tekevien kannattaa seuraavaksi tarkistaa, onko oma etätyöpiste fyysisen ja kognitiivisen ergonomian kannalta sellainen, että turvallisuus, terveys ja hyvinvointi mahdollistuvat myös pitkällä tähtäimellä.

Kenneth Johansson

päätoimittaja

kenneth.johansson@tsr.fi

Yksi vastaus artikkeliin “Ergonomian anatomia”

  1. Seppo Räty sanoo:

    Olette hyvällä asialla t. Seppo Räty

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.