Johtaminen

25.02.2016

Dialogisen johtamisen teoriaa

Sirpa Syvänen, Kati Tikkamäki, Kaija Loppela, Sari Tappura, Antti Kasvio, Timo Toikko, Tampere University Press 2015

Sain arvioitavakseni kirjan dialogisesta johtamisesta. Sen kirjoittajat ovat vuosina 2012–2014 toteuttaneet dialogisen johtamisen tutkimusohjelman, jonka loppuraporttina kirja toimii.

Kirjan alkupuolella käydään läpi sitä, miksi dialoginen johtajuus on ajankohtaista juuri nyt, mihin sillä pyritään ja mikä on sen teoriatausta. Tällöin esitellään myös seikkaperäisesti tutkimushankkeeseen liittyneen kyselyn tuloksia. Sen jälkeen tarkastellaan dialogista johtamista työmotivaation tukena ja uudistumisen mahdollistajana. Lopuksi käydään läpi kohtuullistamisen, asiakasuskollisuuden ja teknologian yhteyksiä kirjan teemaan. Tämä osuus tuntuu jotenkin sattumanvaraiselta, sillä olisin mieluummin lukenut esimerkiksi dialogisen johtamisen vaikutuksista johdettavien tiimien ryhmädynamiikkaan ja yhteistyötaitoihin.

Kirjan loppuun on vielä koottu oppeja ja oivalluksia dialogisesta johtamisesta sekä liitteisiin erinäisiä aiheeseen liittyviä tarkasteluja. Itselleni kaikkein suurin oivallus kirjasta oli jo alkupuolella. Tarkasteltaessa kehittämispanostusten vaikutuksia erikseen tuloksellisuuteen, työelämän laatuun tai innovatiivisuuteen saatiin tulokseksi, että kehittämällä mitä tahansa kolmesta osa-alueesta myös kaksi muuta aluetta kehittyvät.

Kirjan lähestymistapa on hyvin tieteellinen ja asiapitoinen, eikä tekstin lennokkuuteen ole juurikaan panostettu. Tämä on kirjan syntyhistoria huomioiden ymmärrettävää. Kirjoittajat ovat kuitenkin suunnanneet kirjansa myös suomalaisten työpaikkojen toimijoille dialogisen johtamisen soveltamiseen. Kirjasta saakin hyviä ideoita siihen, mitä ja miksi kannattaa kehittää, muttei juurikaan siihen, miten se käytännössä tehtäisiin. Lisäksi kirja voisi olla enemmän käyttöopastyyppinen, jolloin kirjassa olisi enemmän kuvauksia kehittämisprosesseista sekä opastusta erilaisten kehittämistyökalujen käyttöön.

Kirja on erittäin suositeltavaa luettavaa niille, joita kiinnostaa dialogisen johtamisen teoriatausta, tieteellinen tutkiminen ja tieteelliset tulokset. Niille, jotka kaipaavat apua asioiden käytäntöön viemiseen työpaikalla, tämä kirja ei ehkä ole kaikkein ilmeisin valinta.

www.tsr.fi

Kirjoittaja on Työturvallisuuskeskus TTK:n asiantuntija (työelämän kehittäminen)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.