kolumni

17.09.2015

Chefen – en homo sapiens?

Sökorden chef eller direktör ger ca 4,8 miljoner träffar på internet. Ordet ledarskap ger 590 000 träffar. Ändå gäller det en viktig fråga. Vad slags ledarskap är det alltså fråga om? Elaka tungor hävdar att konsulterna blandat bort hela ledarskapstanken då de lanserat nya begrepp och ”ismer”. I managementlitteraturen har jag stött på begreppen coachande ledare, känslo-, kunskaps-, person-, innovations, förändrings- process-, strategi- och utvecklingsledare, men det talas också om tjänande ledare och ledare som styr framifrån. Det är en gammal sanning att det är svårt att kommunicera. Därför måste man då man talar om ledarskap förvissa sig om att vi talar om samma sak.

Är det värt besväret att ytterligare komplicera sådana frågor som redan tidigare varit krångliga och flerdimensionella genom att införa ett sammelsurium av nya termer? En ledare är en mänska (homo sapiens) som med sin personlighet, sin kompetens och sina känslor fattar beslut om de frågor som hör till hans ansvarsområde. Detta gör han vanligtvis på basis av bristfälliga uppgifter. Dessutom ska han slå vakt om att den grupp han lotsar har en trygg arbetsgemenskap som är baserad på förtroende. En gemenskap där var och en kan visa sitt kunnande, göra sitt bästa och får uppleva att han eller hon lyckats. Detta leder nästan automatiskt till framgång för organisationen. Påståendet att ledaren lyckats då han blivit teamets svagaste länk håller i mitt tycke delvis sträck. Men naturligtvis är det bra om ledaren märker detta litet före de andra.

Också denna gång innehåller Telma många bra artiklar och fantastiska bilder på mänskor som jobbar. Vi behandlar ledarskap ur olika perspektiv. Texterna är tankeväckande och inspirerande och leder förhoppningsvis till att man på många arbetsplatser får lust att pröva något nytt. Ska man vara patron, borgmästare eller leasingledare, det är frågan. Då du löst detta kan du visa dig själv vägen till Telmas nya webbtidning!

Kenneth Johansson

Chefredaktör

Kenneth.johansson@tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.